Anadolu Basını
Yavuzlar İnşaat
Yavuzlar İnşaat
Elit Restaurant
Yeni Uuk
Yazı Detayı
21 Ağustos 2015 - Cuma 10:35 Bu yazı 1463 kez okundu
 
DEVRİMLERİMİZ VE İSLAMİ SİYASET
Erdal Demir
akd.aydin@hotmail.com
 
 

Bağımsızlık, Çağdaşlık, Halk, Ulusal demokratik, Özgürlük, Laiklik, Eğitim, Eşitlik ve Hukuk devrimidir.

Cumhuriyet ülkemize neleri kazandırdı! Bilelim, bilelim ki! şimdilerde neleri kayıp etmekte olduğumuzu anlamakta ve görmekte zorluk çektiğimizi anlayalım. Uygulanmakta olan demokrasinin alt yapısını oluşturan devrimleri de, toplumun içselleştirdiği demokrasiyi, özgür yaşamı bir daha kanıksatalım, yüceltelim.

Cumhuriyet;

-Geri kalmış, borç içinde yüzen bir din devletinden çağdaş bir ulus devlet oluştu.

Savaşarak işgal devletlerinden kurtulup, siyaseten bağımsız devlet olmak, sömürüden kurtulup tek başına bağımsız devlet olmak, çağdaş bir toplum düzeni kurmak için devrim dediğimiz uygulamalar gerekiyordu ve buda Atatürk tarafından yapıldı.

Ekonomik, kültürel, sosyal, asker, adli, hukuki alanda bağımsızlıklar için devrimler hayata geçirildi.

Her alanda bağımsız olmak; ulusal menfaatleri belirlemek, kimseye muhtaç, bağımlı olmadan özgür bir ülke olarak yaşamak demektir. Devrimler bu nedenle yapıldı.

-Demokrasinin altyapısını oluşturmak için devrimler gerekiyordu. 1950’de çok partili hayata geçmek işte bununla oldu. Devrimler elden gidince, tekrar sömürge oluruz diye bu günlerde unuttuğumuz devrimler, demokrasinin alt yapısını oluşturdu. Bu demokrasi şekli anlamında değil, tüm kurallar ile işleyen gerçek demokrasiydi. Bu anlamda demokrasi, halkın oyuna dayalı seçime, ama halka hizmet vermeyen, halkın açlığına, sefaletine, işsizliğine çare bulmayan, zengini daha, fakiri daha fakir yapan düzen değildir.

Kişi hak ve özgürlüklerini, sosyal refahı, adaleti, vatandaşın haklarını özgürce arayacağı, adaletin her kesime ve yurttaşa eşit uygulanacağı, insan sadakaya muhtaç etmeyen bir yönetimdir DEMOKRASİ.

Bizde demokrasi şeklen vardı şimdi ise yok artık. Halkın oyunu alanlar, halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır.

Demokrasi’nin altyapısı, ATATÜRK dönemin de (ilk on beş yıl) oluşturuldu.

-İnsanı kul değil birey yapan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, hakkını arayan, sadakayı kabul etmeyen, boş vaatlere kanmayan, refah getirmeyeni ’’oyu’’ ile alaşağı edecek kişi, bilim ve aklın egemen olduğu toplum düzenini kurmak;

-Ulusal bilinç ve kültür yapısını geliştirerek, kardeşçe yaşayan, ortak amaçta, huzurda ve mutlulukta bir anlam yaratacak ulusu oluşturmak;

-Tarımı, hayvancılığı, sanayisi olan ulusun kendisine yeten uluslararası ilişkilerini bağımsızca kurabilen, eşit düzeyde bir ülke olmak, "Devletçi-Planlı bir ekonomi" devrimin amacı bu idi.

1950 sonrası çok partili siyasi hayat çok şeyleri gördü. Siyasi partiler "oy" derdi ile uğraştı. İktidardan gitmek istemediler, devrimlerden büyük ödün verildi. Güçlü ve gelişmiş bir ülkenin, tam bağımsız, ulusal yapısı güçlü bir ülke olmaktan ibaret kaldı, unutuldu. Bağımsız olmayan bir ülke, devrimlerini başarıya ulaştıramayacaktı. Batılı emperyalist ülkelere bağımlı politikalarla, devrimleri yozlaştırdılar. Toplumda oluşan tüm olumsuzlukların faturasını, vebalini Atatürkçü düşünceye, devrimlerine çıkardılar. Bağımsız ve ulusalcı yönetim sarsıldı. Buna rağmen 1950’den 1980'e değin ulusal devlet; planlı ekonomiyi yürütüyordu. Yatırımlar vardı, Laik düzen devam ediyordu. Eğitim ve Sağlık alanlarında devlet vardı. 1980 sonrası yenidünya sömürge düzeninin dış güçleri(ABD-AB) gelişmekte olan ülkeleri geri bırakarak diledikleri gibi yönetmek ve sömürmek, bağımlı kılmak için; iletişim çağı, sınırlar aşıldı, dünya küçülerek devletin modası geçti, devletin küçülmesini ve ekonomiden elini çekmesi için, piyasaların kendi düzenini kurması sağlandı.

12 Eylülün amaç olarak yapıldığı "Liberal ekonomi" ye geçildi. Ulusal devletin yıkım süreci başlatıldı ve yok etmek amacı öne çıktı. Ulus bilinciyle oynandı ve yok etmek için; etnik ve dini ayrımcılık körüklendi, a-politik, duyarsız bir toplum yaratmak ülkeyi bölmek, parçalamak, yönetmek için, etnik bölücülüğü ve mezhep ayrılığını kışkırtarak ya da kamusal varlıkları elden çıkararak Cumhuriyeti içten zayıflatmak isteyenlerin sinsice sürdürdükleri, ulusun ve devletin varlığı ile oynamak planı öne çıktı. Bu politikalar 1980 sonrası başladı. 2002’den sonra hız kazandı, Cumhuriyetin tüm kazanımları, tüm varlıkları, devlet küçülecek diye özelleştirme adı altında satıldı.

Ve de eş ve dosta peşkeş çekildi. Alanlar ne yaptı? yatırımlara yöneldi mi, bu amaçlarla satılmıştı, ekonomi büyüsün, yatırımcılar gelsin, işsizlik ve aşsızlık bitsin denerek satılmıyor muydu?. Alan yandaşlar yatırıma yönelmedi, el değiştirerek zenginleştiler, yeni yeni yatırımcı ve üretici olmayan iş adamları türedi. Fabrikalar kapatıldı, işçiler sokağa atıldı. İşsizlik, yoksulluk arttı. Resmi rakamlar çalışan nüfusun % 15’i işsiz diyor.

Ekonominin geldiği yer; Tarım, Hayvancılık, Sanayi bitmiş durumda demeyeceğim, BİTMİŞ! Tüm ihtiyaçlarını dışarıdan temin eden, milli geliri(emeğimizin karşılığını) borca yatıran bir ülke olduk.

Milli gelirden payını alamayan halk; işsiz, aç ve yoksulken; küçük bir azınlık BORSA DÖVİZ ve FAİZ ekonomi anlayışı ile ülkenin gelirini paylaşmakta ve halkın sırtından zenginliğine zenginlik katmaktadır.

Halkın % 10’nu açlık sınırında, % 40 YOKSULLUK, % 25 orta direk fakir ama geriye kalan %25’i mutlu kesim gelirin % 50’ni yiyor. Toplum bu mutlu ve zengin kesimin kendilerini aç ve işsiz bıraktıklarını farkında değil; onların sadakalarına muhtaç yaşıyorlar, Fukara ekonomisinin; yeşil kartlı yoksul insanları.

Bir zamanlar ATATÜRK devrimleriyle erkek karşısında eşit yurttaşlık olma hakkını, batılı kadınlardan çok önce alan kadınlarımız üzerinden yapılan siyasete bakınız; Toplum, etnik dini kamplara bölündü. Terör tırmandırıldı, irtica tırmandırıldı.

Geldiğimiz yere yani noktaya bakalım; Yeni sömürü düzeni, Türkiye’de ulusal devleti yıktı böldü.

Müslüman Ortadoğu’da tek demokrasisi olan Türkiye’de demokrasinin can damarları alındı, yok edilmeye çalışılıyor. Ülkeyi parçalara, eyaletlere bölüp, başkanlık sistemi ile yönetmeye götürmek, "Tek adam"lık değil de nedir?

Ilımlı İslam projesi ile laik düzenin yozlaştırılması, özgürlüğe indirgenmiş laiklikle, toplum yapısının dinin denetlenmesine, yönlendirmesine açıp, laik toplum yerine, İslami toplum düzeninin getirilmesi, ulus devlet yapısından vazgeçip, özerk eyaletlere, federasyona geçilerek, ülkenin bölünmesi, başkanlık sistemi ile tek kişi diktatörlüğü oluşturmak suretiyle, ABD’ye bağımlı bir yönetim şekliyle yola devam sağlanmayla çalışılmaktadır.

Ortadoğu ülkelerinin halkları "DEMOKRASİ" için alev alev yanarken, CUMHURİYETİMİZİN 91 yıllık kazanımlarını, demokrasiyi kayıp etmekle karşı karşıyayız.

Bu nasıl bir medya, bu nasıl bir düşmanlık! Her gün boy boy Ortadoğu insanının isyanlarını gazetelere yansıtırken, ülkemizde demokrasi adına oynanan bu oyunları basına yansıtmamakta, duyarsız kalmakta, görmezden gelmektedir.

Unutulmamalıdır ve önemlidir… Ülkemde demokrasinin alt yapısı devrimlerle oluştu, yarım asırdan fazladır uygulanmakta, toplum demokrasiyi, özgür yaşamı içselleştirmiştir. Bugün özgürlüklerinin değerini yeterince bilmemekte, kanıksanmış görünmektedir. Ama kayıp etiğinde, bunun geri alma anlamında mücadelesini verecek gücü kendisinde her zaman bulacaktır.

Demokrasiden uzaklaşacak bir yönetim şekli hangi ad altında gelirse gelsin, ULUSUN kabul edemeyeceği bir olgudur. Toplumumuz bu noktada mücadeleyi seçer.

İslami Siyaset; Ulus devlet ilkelerini, etnik açılımlara kurban etmek, etnik siyaset ve inanç siyaseti güderek, demokrasiyi ve cumhuriyeti yok etmek, bir siyasal yapılanmada; İslami siyaset olarak algılanmakta oysaki demokrasi halkların kardeşliğini dibine kadar savunan, inançları toplumların tercihine göre özgürleştiren bir ideolojinin özü olarak bilinmek ve bunun cevabını, demokrasinin gereği sandıkta görmektir. Bu olgu halkın ve ulusal anlayışta ki siyasi partilerin bir mücadele tarzı olmalıdır.

Gençler, kadınlar, yaşlılar, emekliler, işçiler, memurlar, esnaflar, köylüler, kentliler geç kalmayalım birlik olalım, dirlik olalım, bir olalım, dik olalım; yeniden bir bağımsız ulusal yönetim, demokrasi, demokratik anayasa, eşit yurttaşlık için tüm demokratik siyasi partileri birlik olmaya çağıralım; bu ülke bizleri, bu cumhuriyet bizlerin, katılımcı ve çoğulcu olalım, "Cumhuriyet ve Demokrasi" için.

 
Etiketler: Erdal Demir, Devrimlerimiz ve İslami Siyaset
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Ağustos 2019
Jeotermal ölüm müdür?
482 Okunma.
16 Haziran 2019
Yenidünya ve esen rüzgâr
533 Okunma.
03 Haziran 2019
Modern dünyanın İstanbul’u
971 Okunma.
23 Nisan 2019
İmamoğlu diye biri
872 Okunma.
22 Nisan 2019
Yürekli adamsın
859 Okunma.
13 Nisan 2019
Benim derdim ülkemdir vatanımdır
744 Okunma.
08 Nisan 2019
Ne seçimmiş, nasıl bir bahara giriş böyle
907 Okunma.
01 Nisan 2019
Efeler Kuvayi Milliye oynadılar
943 Okunma.
29 Mart 2019
Ömer Günel finale koşuyor
746 Okunma.
26 Mart 2019
Ramak kala
550 Okunma.
21 Mart 2019
Soyut kavramın somut uygulanması
521 Okunma.
18 Mart 2019
Sandık şeffaf
500 Okunma.
08 Mart 2019
Muhalefet konuşuyor
548 Okunma.
04 Mart 2019
Dur demek lazım daha fazla gecikmeden
665 Okunma.
25 Şubat 2019
Yerelden genele siyaset
621 Okunma.
17 Şubat 2019
CHP yerel seçim tablosu
1121 Okunma.
09 Şubat 2019
Saat güne yeniden çalsa
1198 Okunma.
04 Şubat 2019
Aydın’da bir bilim adamı
1040 Okunma.
28 Ocak 2019
Yağız delikanlı
1985 Okunma.
22 Ocak 2019
Zaman aşımına uğramak
832 Okunma.
14 Ocak 2019
Bugünler yarınları aratmasın
823 Okunma.
07 Ocak 2019
Bu çocuk büyüyecek mi!
928 Okunma.
01 Ocak 2019
2018 unutmak adına
692 Okunma.
24 Aralık 2018
Yerele ve ülkeye hayırlı olsun
1128 Okunma.
17 Aralık 2018
Türkiye'nin varoluş nedini
727 Okunma.
11 Aralık 2018
Bir siyasi partinin kaderi bu olmamalı
795 Okunma.
05 Aralık 2018
Ben bu siyasetin göbeğine kalem kırarım
914 Okunma.
26 Kasım 2018
Yenidünyada düşler harikası
1058 Okunma.
18 Kasım 2018
Dönme dolap
1075 Okunma.
12 Kasım 2018
Mustafa Kemal'i anmak
920 Okunma.
07 Kasım 2018
Didim’de siyaset cadı kazanın da
1173 Okunma.
27 Ekim 2018
Ahhh siyaset senin adın…
996 Okunma.
27 Ekim 2018
Aydın nefes alamıyor
764 Okunma.
17 Ekim 2018
Bu nasıl bir siyasettir
1321 Okunma.
13 Ekim 2018
Yazılınca alınacak derslere kızılmayacak
1223 Okunma.
30 Eylül 2018
Yerel seçimlerde aday halkın tercihidir
1733 Okunma.
24 Eylül 2018
CHP’yi izliyoruz
1521 Okunma.
07 Eylül 2018
Dünya Barış Günü
1447 Okunma.
06 Eylül 2018
CHP'de demokrasi ve örgütün gücü
867 Okunma.
30 Ağustos 2018
Yerelden yönetmek hayatı
1421 Okunma.
25 Ağustos 2018
Didim'de Aleviler üzerinden siyaset yapmak
3161 Okunma.
25 Ağustos 2018
Bize ABD anlatanlara sözüm var
1115 Okunma.
11 Ağustos 2018
Büyük şehri ele geçirmek
1968 Okunma.
03 Ağustos 2018
Biz neler yaşıyoruz
1095 Okunma.
30 Temmuz 2018
Oynanan oyunlar
1584 Okunma.
20 Temmuz 2018
Genel ve yerelde siyaset
2028 Okunma.
15 Temmuz 2018
Türkiye ve CHP kuşak devrimini yapmalı...
1397 Okunma.
07 Temmuz 2018
Siyaseti doğru okumak
1834 Okunma.
26 Haziran 2018
Kolej takımı
1721 Okunma.
22 Haziran 2018
Ekonomi alabora
1160 Okunma.
18 Haziran 2018
24 Haziran'da umutlar bir demet mavi atlasta
1354 Okunma.
10 Haziran 2018
Bir yiğit tek başına iktidar
1895 Okunma.
02 Haziran 2018
Hesap veren olmak siyasetin yüzü olmalı
1312 Okunma.
26 Mayıs 2018
İrade pazara düşmedi daha
1086 Okunma.
19 Mayıs 2018
19 Mayıs güneşin doğuşudur, umuttur
1221 Okunma.
15 Mayıs 2018
TBMM ve ulusumuz böyle bir dönem görmedi
1160 Okunma.
09 Mayıs 2018
Temiz ve yükselen siyaset
1064 Okunma.
29 Nisan 2018
Anayasa Mahkemesi... Evrensel değerler
1562 Okunma.
21 Nisan 2018
Erken kuşatma çemberi
1465 Okunma.
13 Nisan 2018
Dilin sivri ucu
958 Okunma.
06 Nisan 2018
Unutulanları yeşertmek liderliktir
1775 Okunma.
01 Nisan 2018
Yiğidim aşka ağlar, aşk vatandır
1353 Okunma.
27 Mart 2018
Bir bu eksikti
1139 Okunma.
19 Mart 2018
İslami fobi
1428 Okunma.
12 Mart 2018
Kadınım anayım emekçiyim insanım
1877 Okunma.
06 Mart 2018
Yokolan Anadolu kültürü ve ahlak yapımızdır
1561 Okunma.
24 Şubat 2018
Hadi tam zamanı sözde değil özde tüzük
1571 Okunma.
19 Şubat 2018
Hızır Oruçları Aleviler ve Suriye
1750 Okunma.
11 Şubat 2018
Milli olmak
1791 Okunma.
06 Şubat 2018
Teşekkürler Kılıçdaroğlu
2304 Okunma.
05 Şubat 2018
Bizi uyandırmak ateşten gömlek giymektir
1547 Okunma.
28 Ocak 2018
Afrin'den Fıratın doğusuna yükselen ses
2060 Okunma.
21 Ocak 2018
Basın Aydın'ın sesi olmalı
1495 Okunma.
14 Ocak 2018
Yozlaşan dünya ve Topuklu'nun iktidar gerçeği
1515 Okunma.
08 Ocak 2018
Aydın ilde fırtına gibi bir kongre
3622 Okunma.
03 Ocak 2018
Güz zamanı 2017
2442 Okunma.
27 Aralık 2017
Hangi partinin incisisin sen
2067 Okunma.
25 Aralık 2017
Ali Çankır diye bir yiğit
2641 Okunma.
19 Aralık 2017
Aydın ilinde lider olmak
2268 Okunma.
16 Aralık 2017
Ortadoğu beddua altında
1412 Okunma.
11 Aralık 2017
CHP'de siyasetin yüzü
1645 Okunma.
08 Aralık 2017
Terlikli Efe mi dedin...
2468 Okunma.
01 Aralık 2017
Benim ülkem karanlığı aydınlatmalı
1904 Okunma.
29 Kasım 2017
Barışı kucaklamak
1726 Okunma.
25 Kasım 2017
Başöğretmenim
1821 Okunma.
17 Kasım 2017
Madem öyle yanıtta böyle
1991 Okunma.
10 Kasım 2017
10 Kasım ve Asrın Lideri
1373 Okunma.
07 Kasım 2017
Cumhuriyet mucizedir
1648 Okunma.
01 Kasım 2017
Didim'de siyaset kirliliği nereye koşuyor
2268 Okunma.
29 Ekim 2017
Bugün 29 Ekim!
1592 Okunma.
27 Ekim 2017
Var olmak ülküdür
1411 Okunma.
21 Ekim 2017
Senin adın Topuklu Efe
2979 Okunma.
11 Ekim 2017
Paraşütle inen başkan
1669 Okunma.
09 Ekim 2017
İnsan ve din
1548 Okunma.
05 Ekim 2017
Rusya, İran, Türkiye
1915 Okunma.
29 Eylül 2017
Bu değil midir Alevilik?
1798 Okunma.
24 Eylül 2017
Muharrem ayı akıl ve idrak ayıdır yassı matem ayıdır
1672 Okunma.
14 Eylül 2017
12 Eylül kayıp olan Türkiye
2058 Okunma.
07 Eylül 2017
CHP'de demokrasi ve örgütün gücü
2067 Okunma.
03 Eylül 2017
Dünya barışa muhtaç
1482 Okunma.
31 Ağustos 2017
30 Ağustos'u yaşamak yaşatmak
1542 Okunma.
30 Ağustos 2017
Siyasetin yeni yüzünde CHP
1683 Okunma.
26 Ağustos 2017
Aydın ili AGC ve yerel basın
1132 Okunma.
19 Ağustos 2017
“C” ile problemi anlamak
1296 Okunma.
12 Ağustos 2017
Onur, gazetecinin gördüğü saygınlıktır
1397 Okunma.
31 Temmuz 2017
İnci'den de aynı açıklama bekliyorum
2086 Okunma.
29 Temmuz 2017
Muamelat ve ukubat
2162 Okunma.
24 Temmuz 2017
Gazetecilik uzun ince bir yolda...
1588 Okunma.
24 Temmuz 2017
Lider olmak devletli olmaktır
1278 Okunma.
16 Temmuz 2017
15 Temmuz yaşanan dönemin yansımasıdır
1762 Okunma.
13 Temmuz 2017
Maltepe'nin ruh ikizi
2154 Okunma.
06 Temmuz 2017
Aziz Nesin Hocam
1646 Okunma.
02 Temmuz 2017
Canıma ten deydi tenimde ateş uyandı
1159 Okunma.
01 Temmuz 2017
Adalete yürüyoruz
1749 Okunma.
26 Haziran 2017
Memleketim benim memleketim
2499 Okunma.
19 Haziran 2017
Ülkemde ilklere imza atmış başarının sırrı
1815 Okunma.
16 Haziran 2017
Bu feryadı duyalım
1627 Okunma.
14 Haziran 2017
Enis Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu
1584 Okunma.
14 Haziran 2017
Birlikte düşünmek gücü doğurur
1314 Okunma.
12 Haziran 2017
Benim adım kapitalizm
1438 Okunma.
09 Haziran 2017
Nasıl anlamalıyız
1476 Okunma.
05 Haziran 2017
Zeytin azizidir
1704 Okunma.
05 Haziran 2017
Zorlamayın daha fazla
1382 Okunma.
01 Haziran 2017
Neden böyle olduk
1915 Okunma.
30 Mayıs 2017
Güneşin battığı yerdir
1444 Okunma.
29 Mayıs 2017
Toplumsal duyarlılık
1667 Okunma.
28 Mayıs 2017
Mutlu ve umutlu yaşam adına
1480 Okunma.
25 Mayıs 2017
Türkiye Trump ile daha kötüye gidecek
1673 Okunma.
21 Mayıs 2017
Güneşin Kendisidir 19 Mayıs
1868 Okunma.
15 Mayıs 2017
Baykal lider değildi
1736 Okunma.
11 Mayıs 2017
CHP kumpasa düşürülürse
1434 Okunma.
07 Mayıs 2017
İki sevimli insandan biri
1881 Okunma.
02 Mayıs 2017
Kemal Kılıçdaroğlu ne demeli
2960 Okunma.
02 Mayıs 2017
1 Mayıs işçi ile güçlüdür
1566 Okunma.
30 Nisan 2017
Çanakkale
2104 Okunma.
27 Nisan 2017
Barışı özledik
2007 Okunma.
26 Nisan 2017
Şimdine olacak
1062 Okunma.
25 Nisan 2017
Kim sorumlu
1842 Okunma.
22 Nisan 2017
Meşru olmak devlet geleneğidir
1583 Okunma.
19 Nisan 2017
Ortalık nasıl görünüyor
2111 Okunma.
17 Nisan 2017
Değişim zamanı
2017 Okunma.
14 Nisan 2017
Hangi devlet
1961 Okunma.
12 Nisan 2017
Sırtımızda yığınla büyüyen mülteciler
1461 Okunma.
07 Nisan 2017
Didim'de siyaset kirliliği nereye koşuyor
2780 Okunma.
06 Nisan 2017
Yangınların içinde yangınlar eşikte
1318 Okunma.
04 Nisan 2017
Konuşmak delicesine özgürcesine
1505 Okunma.
02 Nisan 2017
Anayasa nasıl yapılmalı/hazırlanmalı
1551 Okunma.
30 Mart 2017
Yiğit aşka ağlarsa
1808 Okunma.
28 Mart 2017
Anayasa nasıl olmalı
1483 Okunma.
26 Mart 2017
Demokrasiyi bırakmadılar öğrenelim, yaşayalım
1704 Okunma.
23 Mart 2017
Demokratik ülkede demokrasiyi yaşamak
1372 Okunma.
20 Mart 2017
Medeniyet hayat ve yaşam kaynağıdır
1605 Okunma.
19 Mart 2017
Oğullar anaların incileridir
1698 Okunma.
15 Mart 2017
Düşmanı aramak
1763 Okunma.
13 Mart 2017
Devletlerin sorununu hükümetler çözer
1667 Okunma.
11 Mart 2017
Demokrasi Türkiye'nin ismidir
1460 Okunma.
09 Mart 2017
Evet ve hayır bir oyundur ve Bahçeli de aktördür
2392 Okunma.
07 Mart 2017
Kadınım anayım insanım
1924 Okunma.
05 Mart 2017
3 Mart 1924 ve devrimlerimiz
1507 Okunma.
03 Mart 2017
Uyan güzel senin adın…
1887 Okunma.
01 Mart 2017
Halkın gücü ve iradesi hakkın tecellisidir.
2358 Okunma.
28 Şubat 2017
ABD Irak’a geri dönüyorsa!
1870 Okunma.
27 Şubat 2017
Ahtı vefa insan olmanın gereğidir
1600 Okunma.
24 Şubat 2017
Ortadoğu hülyasında can vermek
2438 Okunma.
22 Şubat 2017
Umutların hayırlısı
1760 Okunma.
20 Şubat 2017
ABD samimi değil olmayacaktır da
2139 Okunma.
17 Şubat 2017
Aklın yoluyla yaşamak gerek
2056 Okunma.
15 Şubat 2017
Özgecan’nın feryadını duydunuz mu
1851 Okunma.
13 Şubat 2017
Kin ve nefretle dünya yönetilemez
1704 Okunma.
12 Şubat 2017
Emperyalizm ile dans edilmez
1716 Okunma.
09 Şubat 2017
Nasıl ve niçin
1750 Okunma.
08 Şubat 2017
Nereden koşuyoruz
1596 Okunma.
06 Şubat 2017
ABD ve Türkiye referandum gerçeği
1085 Okunma.
04 Şubat 2017
Devlet halkının sırtından inmeli
1672 Okunma.
02 Şubat 2017
İmzalamayın Cumhurbaşkanım!
2939 Okunma.
31 Ocak 2017
Bu ülke HAYIR’ı, nede EVET’i kaldıracak durumda değil
1742 Okunma.
29 Ocak 2017
İçeride yığınla büyüyen mülteciler
1748 Okunma.
27 Ocak 2017
OHAL mi referandum mu?
995 Okunma.
23 Ocak 2017
Dünyanın yeni patronu ve yeni Türkiye
1926 Okunma.
20 Ocak 2017
Kadının kadına şiddeti gök mavinin kararmasıdır
2382 Okunma.
19 Ocak 2017
Radikalleşme ve terörizm
2164 Okunma.
17 Ocak 2017
Geç kalmamak geleceği yakalamaktır
2096 Okunma.
15 Ocak 2017
Deli Dumrul hikâyesi
2487 Okunma.
13 Ocak 2017
Emperyalizmin eli cebimizde, ya biz ne yapıyoruz
2362 Okunma.
12 Ocak 2017
Karanlığa giden yol
2593 Okunma.
10 Ocak 2017
Anayasa demokrasilerde asıldır
2418 Okunma.
09 Ocak 2017
Demokrasi devletin ve milletin teminatıdır
2166 Okunma.
08 Ocak 2017
Sistemin günahı ne
2212 Okunma.
06 Ocak 2017
Türkiye Pakistan olur mu?
3010 Okunma.
04 Ocak 2017
Umuda yolculuk
1739 Okunma.
02 Ocak 2017
Güz zamanı 2016
1501 Okunma.
31 Aralık 2016
Yılbaşı yoldaşın olsun
1348 Okunma.
29 Aralık 2016
Devlette liyakat esastır
1660 Okunma.
27 Aralık 2016
Devletin karakteri milletin gururudur
1574 Okunma.
26 Aralık 2016
İlim evrensel değerlerin özüdür
1506 Okunma.
24 Aralık 2016
Özlem Çerçioğlu'na bir çift sözüm var
2084 Okunma.
22 Aralık 2016
Aydın ili dünya ve siyasetin dengesi
1613 Okunma.
20 Aralık 2016
Neler oluyor?
1405 Okunma.
18 Aralık 2016
Vatan ve şehitler
1941 Okunma.
16 Aralık 2016
Haleb'in arşını
2051 Okunma.
14 Aralık 2016
Kasırganın önündeki Türkiye
1357 Okunma.
12 Aralık 2016
Özlem Efedir... Mesut Ağabey
1724 Okunma.
11 Aralık 2016
Terör Azrail'den zalimsin
3532 Okunma.
10 Aralık 2016
CHP'de siyasetin yüzü
1265 Okunma.
07 Aralık 2016
Millet olmak ve kültürel değerler
1513 Okunma.
04 Aralık 2016
Kapitalistler yönetmeye kalkışınca
1481 Okunma.
01 Aralık 2016
Güle güle melekler
1401 Okunma.
29 Kasım 2016
Avrupa denilen medeniyet siz neredeydiniz
2005 Okunma.
27 Kasım 2016
Celal… Celal diye biri
7841 Okunma.
26 Kasım 2016
Ben devletim ben insanım
1912 Okunma.
24 Kasım 2016
Çocuklar üşümesin öğretmenlere emanet
2380 Okunma.
23 Kasım 2016
Sona doğru
1643 Okunma.
20 Kasım 2016
Delegasyon sistemi ayrıştırır
1524 Okunma.
18 Kasım 2016
32 yıl sonra gelen iktidar (1)
1506 Okunma.
15 Kasım 2016
ABD ve Donald Turump
1509 Okunma.
14 Kasım 2016
Türkiye ve dinamizm
1412 Okunma.
12 Kasım 2016
Yozlaşan Kültür ve Türkiye
1902 Okunma.
10 Kasım 2016
10 Kasım'ı anlamak
1522 Okunma.
07 Kasım 2016
Ne yani ne yapmalı Türkiye
1836 Okunma.
03 Kasım 2016
Neler oluyor bu panik niye
2172 Okunma.
01 Kasım 2016
Büyük olayda küçük hesapların ismi Bülent Tezcan olmamalı
2798 Okunma.
31 Ekim 2016
Aydın’da bir iyi bir kötü
1432 Okunma.
29 Ekim 2016
Cumhuriyet ve onun bayramı ilelebet var olacak
1515 Okunma.
26 Ekim 2016
Umutlar hep yeşerecek
1322 Okunma.
25 Ekim 2016
Barış doğmayan çocuk, barış toprağın anası
1399 Okunma.
23 Ekim 2016
Ben devletin güvencesinde insanca yaşamalıyım
1727 Okunma.
21 Ekim 2016
Demokrasi sevdası ve CHP’li olmak
1728 Okunma.
19 Ekim 2016
Demokrasi adına gelecek adına yeni anayasa
1519 Okunma.
17 Ekim 2016
Aleviler kurban kesince
1721 Okunma.
14 Ekim 2016
İnsan ve Akıl = Zeki ve Dahi
1446 Okunma.
13 Ekim 2016
Neden Hep Ortadoğu?
1420 Okunma.
11 Ekim 2016
Bundan sonra ne olacak?
1651 Okunma.
10 Ekim 2016
Vatan için ölünürse
1825 Okunma.
08 Ekim 2016
Yarbay Ali Tatar'ın katili kim?
1523 Okunma.
06 Ekim 2016
İnsan ile var olan din
1705 Okunma.
05 Ekim 2016
Öğretmenim ve öğretmen adaylarım
1604 Okunma.
04 Ekim 2016
Düşünebilen ve özgürleşen toplum geleceği yazar
1398 Okunma.
02 Ekim 2016
Tüm dünya insanlığına
1255 Okunma.
01 Ekim 2016
Tarih gerçekleri yazar
1245 Okunma.
29 Eylül 2016
Muharrem Ayı ve Didim Cemevi
1829 Okunma.
28 Eylül 2016
CHP VE FATÖ (2)
1329 Okunma.
26 Eylül 2016
CHP ve FETÖ (1)
2122 Okunma.
24 Eylül 2016
15 Temmuz siyasi sorun ve kriptolar
1311 Okunma.
23 Eylül 2016
ABD de öksürük dünyada fırtına
1418 Okunma.
22 Eylül 2016
Ortadoğu'da dengeler kimden yana gelişiyor
1640 Okunma.
20 Eylül 2016
Toplumsal mutabakat demokrasinin gereğidir
1120 Okunma.
19 Eylül 2016
Türkiye de eğitime devrim gerekiyor
1535 Okunma.
18 Eylül 2016
Sanatçı ülkenin sürekliliğidir
1222 Okunma.
15 Eylül 2016
Amerika katil katil… işine bak işine…
1239 Okunma.
09 Eylül 2016
CHP hangi heyecanla
1611 Okunma.
08 Eylül 2016
Yerelde dayanışma yereldeki güç
1063 Okunma.
07 Eylül 2016
Biz neden böyleyiz?
1497 Okunma.
05 Eylül 2016
Sevgi bağının çiçekleri solmasın
1611 Okunma.
03 Eylül 2016
Konuşmak delice ve çılgınca
1785 Okunma.
02 Eylül 2016
Rüzgar nereden eserse
1959 Okunma.
01 Eylül 2016
Barış kardeşlik barış sevgidir
1523 Okunma.
31 Ağustos 2016
30 Ağustos'u anlamak
1460 Okunma.
30 Ağustos 2016
Ulusal Zafer Bayramı kimin?
1310 Okunma.
29 Ağustos 2016
Stratejik düşünce analizi
1483 Okunma.
27 Ağustos 2016
Yılların sorunu
1677 Okunma.
26 Ağustos 2016
CHP Aydın'da ayağına sıkıyor
1528 Okunma.
24 Ağustos 2016
Hak edilmeyen kader değildir
1335 Okunma.
22 Ağustos 2016
Türkiye'nin hassasiyetleri
1344 Okunma.
20 Ağustos 2016
İki değil bir olmak, iri olmak gerek
1184 Okunma.
17 Ağustos 2016
Yaşamak tek ve hür demokrasi adına
2758 Okunma.
16 Ağustos 2016
Bu FETÖ neyin hikayesi
1604 Okunma.
15 Ağustos 2016
Türkiye siyasetin eşiğinde
1373 Okunma.
15 Ağustos 2016
Ekonomi seferberliği
1336 Okunma.
12 Ağustos 2016
Ben insanım sen insansın biz insanız
1390 Okunma.
11 Ağustos 2016
Darbe kalkışması ve ekonomide güven
1466 Okunma.
10 Ağustos 2016
Toplumsal mutabakat
1943 Okunma.
09 Ağustos 2016
Yeni Kapı'dan dünyaya sesleniş
1833 Okunma.
05 Ağustos 2016
Çemberi kırmak
1421 Okunma.
03 Ağustos 2016
KHK uyumlu kararlar olmalı
1454 Okunma.
01 Ağustos 2016
Kaostan Demokrasiye
1488 Okunma.
29 Temmuz 2016
Kendini görmek kendini bilmek
1361 Okunma.
28 Temmuz 2016
Onur bu kadar ucuz mu?
1452 Okunma.
27 Temmuz 2016
Humeyni ve Fetö
1641 Okunma.
26 Temmuz 2016
Demokrasi ve özgürlük
1528 Okunma.
25 Temmuz 2016
Sistem basın günü ve yavru vatan
1411 Okunma.
21 Temmuz 2016
Doğru söylem
1635 Okunma.
20 Temmuz 2016
Ülkem Türabımdır
1606 Okunma.
19 Temmuz 2016
Şimdi ne olacak?
1238 Okunma.
18 Temmuz 2016
Darbeyi önlemek demokrasiyi kurtarmaksa
1521 Okunma.
16 Temmuz 2016
Darbe biletleri pahalıydı
1611 Okunma.
15 Temmuz 2016
AB İngiltere ve Türkiye
1198 Okunma.
12 Temmuz 2016
Savaş acılar ve yeni şehitler
1120 Okunma.
11 Temmuz 2016
Devleti hiçe saymak
1501 Okunma.
10 Temmuz 2016
Ali İsmail Korkmaz neden linç edildi?
1153 Okunma.
08 Temmuz 2016
Çatışan kültürler
1790 Okunma.
07 Temmuz 2016
Aziz Nesin Hocam
1214 Okunma.
28 Haziran 2016
Bir sen varsın
1345 Okunma.
27 Haziran 2016
Türkiye savrulacak ülke mi?
1191 Okunma.
22 Haziran 2016
Bebeler
1204 Okunma.
21 Haziran 2016
Olmadı böyle
1499 Okunma.
20 Haziran 2016
Çoban Sülo ve Sülolar
1324 Okunma.
17 Haziran 2016
Kavramlar ve Kurumlar KHK ile nasıl yönetilir?
1396 Okunma.
16 Haziran 2016
Şaştım kaldım
1308 Okunma.
15 Haziran 2016
"Yaşasın Cumhuriyet" demek yetmiyor yaşatmalıyız
1106 Okunma.
13 Haziran 2016
Güç ve kuvvetlerin tek noktada ki riski
1579 Okunma.
13 Haziran 2016
İçimizde ki firavun
1325 Okunma.
10 Haziran 2016
Devletle oyun olmaz
1056 Okunma.
09 Haziran 2016
Feriştahı gelse bizi durduramaz!
1849 Okunma.
08 Haziran 2016
Kalem Susunca
1337 Okunma.
07 Haziran 2016
Dış Politika ve Türkiye gerçeği
1439 Okunma.
06 Haziran 2016
Alman Faşizmi
1527 Okunma.
03 Haziran 2016
Dönme dolapta siyaset
1416 Okunma.
02 Haziran 2016
Ermeni soykırımı ve emperyalizmin oyunları
1281 Okunma.
31 Mayıs 2016
Muhalefet olmadan demokrasi
1240 Okunma.
28 Mayıs 2016
Devrimcilik, Deniz Baykal ve Metin Lütfü Baydar
2071 Okunma.
27 Mayıs 2016
Sivilleştirilmeyen demokrasi ve başkanlık
1292 Okunma.
26 Mayıs 2016
Anayasayı bilmek mi, bilmemezlik mi?
1285 Okunma.
25 Mayıs 2016
Bir dönem kapanmadı
1566 Okunma.
21 Mayıs 2016
Türkiye meselesi mecliste çözülür
1571 Okunma.
20 Mayıs 2016
Bugün Cumhuriyetin günü
1249 Okunma.
19 Mayıs 2016
Güneşin Doğuşudur 19 Mayıs
1387 Okunma.
18 Mayıs 2016
Dokunulmazlık aba altında sopa
1295 Okunma.
17 Mayıs 2016
Parlamento yok sayılırsa, yol partili devlete gider!
1542 Okunma.
15 Mayıs 2016
Siyasete yön vermek(2)
1406 Okunma.
13 Mayıs 2016
Siyasete yön vermek (1)
1689 Okunma.
11 Mayıs 2016
Yolun sonu görülüyor
1610 Okunma.
08 Mayıs 2016
Ayağınıza turap olsak azdır
1402 Okunma.
05 Mayıs 2016
Lobi olmanın önemi
1302 Okunma.
04 Mayıs 2016
Alevilikte din ve inanç anlayışı
1434 Okunma.
03 Mayıs 2016
Barışı Kucaklamak
1296 Okunma.
28 Nisan 2016
İsmail Kahraman kendini yok saymıştır
1427 Okunma.
27 Nisan 2016
Ermeni soykırımı ve emperyalizm
1254 Okunma.
26 Nisan 2016
Barış adı, toprağın anası
1481 Okunma.
25 Nisan 2016
Demokrasi ve gerekli olan CHP
1214 Okunma.
23 Nisan 2016
Türkiye’nin var oluş nedenidir 23 Nisan
1163 Okunma.
22 Nisan 2016
Orta oyun bunun adı
1170 Okunma.
21 Nisan 2016
Ortadoğu ceheneminde bir düş
1280 Okunma.
20 Nisan 2016
Legal ideolojilere hukuk sahip çıkmalıdır
1310 Okunma.
19 Nisan 2016
Son virajda ki Türkiye!
1152 Okunma.
18 Nisan 2016
Aydın’da ve bölgede iktidar olmak
1163 Okunma.
17 Nisan 2016
Aydın’da ve bölgede iktidar olmak
1293 Okunma.
15 Nisan 2016
Kuşadası ve Özlem Çerçioğlu
1324 Okunma.
15 Nisan 2016
Yenilenebilir enerjiler varken Erzurum niye?
1171 Okunma.
13 Nisan 2016
Kendimizi anlayalım sema hanım
1358 Okunma.
12 Nisan 2016
Maraş’taki direnişi anlamak adına
1510 Okunma.
11 Nisan 2016
Dil çirkinleşirse
1387 Okunma.
10 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre-2
1337 Okunma.
09 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre(3)
1189 Okunma.
08 Nisan 2016
Gelinen noktada yokuz
1189 Okunma.
06 Nisan 2016
Kendimize gelelim
1212 Okunma.
05 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre(1)
1147 Okunma.
02 Nisan 2016
Aklımızı başımıza alalım
1308 Okunma.
01 Nisan 2016
Özlem Çerçioğlu başarır
1283 Okunma.
31 Mart 2016
Ağlamak yetmez söylemeliyiz
1120 Okunma.
29 Mart 2016
Yiğidim aşka ağlarsa
1133 Okunma.
28 Mart 2016
Terör nereye, böyle mi çözülür
1256 Okunma.
25 Mart 2016
Kuzuların çığlığı
1437 Okunma.
24 Mart 2016
Bal arıları
1211 Okunma.
23 Mart 2016
Bülent Tezcan der ki!
1326 Okunma.
21 Mart 2016
Demokratik ülkede yaşamak
1232 Okunma.
18 Mart 2016
Aydın’da yerele lider olmak
1179 Okunma.
17 Mart 2016
Biz bize ve korkusuzluğa yakınız
1231 Okunma.
16 Mart 2016
Doğan Demir uğurlar ola
1603 Okunma.
15 Mart 2016
Acılar nasır bağladı
1304 Okunma.
15 Mart 2016
Büyük Söze Sarılmak Gerek Başkan
1308 Okunma.
13 Mart 2016
Sevgili Can Berkin
1263 Okunma.
11 Mart 2016
Anaların oğulları
1496 Okunma.
09 Mart 2016
İnsan amaç din araçtır
1533 Okunma.
08 Mart 2016
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe atfen
1306 Okunma.
07 Mart 2016
Hilafet ve laiklik
1292 Okunma.
04 Mart 2016
Türkiye ve enflasyon
1263 Okunma.
03 Mart 2016
Acı ve sağlık kader mi?
1151 Okunma.
02 Mart 2016
Devlet, anayasa ile doğar ve yaşar
1769 Okunma.
29 Şubat 2016
Yanlışa direnmek gerek
1473 Okunma.
27 Şubat 2016
Sözde değil özde tüzük
1206 Okunma.
24 Şubat 2016
Atabay kamuyu neden önemsemiyor!
1156 Okunma.
23 Şubat 2016
Ahtı vefa
1454 Okunma.
22 Şubat 2016
Siyasetin ses verme zamanıdır
1160 Okunma.
20 Şubat 2016
Samimi değiller
1411 Okunma.
19 Şubat 2016
Birliğe çağrı
1146 Okunma.
18 Şubat 2016
ADÜ Aydın’ın sorumluluğunu hmeli(2)
1287 Okunma.
17 Şubat 2016
ADÜ Aydın’ın sorumluluğunu hmeli
1275 Okunma.
16 Şubat 2016
Savaşlar ekonomiyi yok ediyor
1146 Okunma.
15 Şubat 2016
Hızır oruçları
1256 Okunma.
15 Şubat 2016
Neler oluyor
1241 Okunma.
12 Şubat 2016
İnsan pazarlamak(2)
1248 Okunma.
11 Şubat 2016
İnsan pazarlamak
1316 Okunma.
09 Şubat 2016
Kuşak devrimi olacak ise tam zamanı
1401 Okunma.
08 Şubat 2016
Son Noktada Ahmet Deniz Atabay
1877 Okunma.
06 Şubat 2016
Atabay suskunluğunu bozdu
1368 Okunma.
04 Şubat 2016
Yerel yönetimlerde adalet
1312 Okunma.
03 Şubat 2016
Didim Belediye Başkanı nereden koşuyor!
1890 Okunma.
02 Şubat 2016
Didim’de sosyal demokrat başkan
1636 Okunma.
30 Ocak 2016
Anayasa evrensel değerdir
1209 Okunma.
29 Ocak 2016
Riyakat
1613 Okunma.
27 Ocak 2016
Hukuk zayıflarsa
1201 Okunma.
26 Ocak 2016
Türkiye Cenevre’ye gitmeli mi?
1201 Okunma.
25 Ocak 2016
Uğur Mumcu olmak
1361 Okunma.
24 Ocak 2016
Karne çocukların sevinci olsun
1256 Okunma.
22 Ocak 2016
Yol ve yola erkân
1321 Okunma.
21 Ocak 2016
Kurultay serin sularda terlemektir(2)
1438 Okunma.
20 Ocak 2016
Kurultay serin sularda terlemektir
1434 Okunma.
19 Ocak 2016
Basın Aydın’ın sesi olmalı
1425 Okunma.
18 Ocak 2016
Kurultay barışın ve değişimin aydınlığı olsun
1289 Okunma.
15 Ocak 2016
Birlikte yönetmek
1346 Okunma.
14 Ocak 2016
İlim irfan pazara düşerse
1314 Okunma.
13 Ocak 2016
Kurultaya giderken (5)
1358 Okunma.
11 Ocak 2016
Kardeşlik ve barış evrenseldir
1316 Okunma.
11 Ocak 2016
Kurultaya giderken(4)
1229 Okunma.
08 Ocak 2016
Kurultaya giderken(3)
1254 Okunma.
07 Ocak 2016
Kurultaya giderken (2)
1549 Okunma.
06 Ocak 2016
Kurultaya giderken
1232 Okunma.
06 Ocak 2016
İnsan yaşamında ekonomi ve basın
1231 Okunma.
04 Ocak 2016
Bu çocuk büyüyecek mi?
1298 Okunma.
01 Ocak 2016
Umuda yolculuk
1150 Okunma.
31 Aralık 2015
Yılbaşı yoldaşın olsun
1252 Okunma.
29 Aralık 2015
CHP Aydın ilde siyaset ve samimiyet
1460 Okunma.
28 Aralık 2015
Devlette Devamlılık Esastır
1719 Okunma.
26 Aralık 2015
İkinci Adam
1297 Okunma.
25 Aralık 2015
KUBİLAY
1324 Okunma.
24 Aralık 2015
Yaşamak ve Yaşatmak
1361 Okunma.
23 Aralık 2015
Büyük Söze Sarılmak Gerek Başkan
1386 Okunma.
22 Aralık 2015
Güçler Dengesi ve Aydın
1622 Okunma.
20 Aralık 2015
Maraş Katliamı insanlık suçudur
1240 Okunma.
19 Aralık 2015
Aydın’da Yerele Lider Olmak
1244 Okunma.
18 Aralık 2015
Terör Nereye, Böylemi Çözülür
1139 Okunma.
17 Aralık 2015
CHP Aydın Sırat Üstünde
1431 Okunma.
16 Aralık 2015
Nereye Gidiyoruz
1295 Okunma.
15 Aralık 2015
17 YAŞINDA OLMAK
1901 Okunma.
14 Aralık 2015
Ortadoğu Beddua Altında
1511 Okunma.
12 Aralık 2015
Durumu Kurtarmak Değil Düzeltmek Lazım
1306 Okunma.
11 Aralık 2015
Türkiye’nin var oluş nedeni
1327 Okunma.
10 Aralık 2015
LİDER OLMAK
1223 Okunma.
09 Aralık 2015
Onur’u Kırmasınlar
1284 Okunma.
08 Aralık 2015
Kuşadası’nda Siyasetin Yüzü
1335 Okunma.
07 Aralık 2015
Bir Başkanın Haykırışı
1294 Okunma.
05 Aralık 2015
Rusya ne yapmak istiyor
1443 Okunma.
04 Aralık 2015
DEMOKRASİ ve CHP
1249 Okunma.
03 Aralık 2015
Bu Gol Yenir mi?
1352 Okunma.
02 Aralık 2015
Rusya Neler Yapar?
1421 Okunma.
01 Aralık 2015
Bunları Neden Söylediniz?
1276 Okunma.
30 Kasım 2015
Barışı Kucaklamak
1361 Okunma.
28 Kasım 2015
Aydın’da Basın ve Klavyeci Silahşorlar
1588 Okunma.
27 Kasım 2015
İnançların Gölgesinde Kadın
1371 Okunma.
26 Kasım 2015
İktidar Olmak Senkronize Hükümet de
1345 Okunma.
25 Kasım 2015
Bayırbucak’ta Kızıltepe
1392 Okunma.
24 Kasım 2015
Öğretmenim Atamdır
1446 Okunma.
23 Kasım 2015
Çocuklar Üşümesin
1243 Okunma.
21 Kasım 2015
GÜÇLER DENGESİ
1414 Okunma.
20 Kasım 2015
Delegasyon Sistemi Ayrıştırır
1433 Okunma.
19 Kasım 2015
IŞİD Denilen Yüz Yılın Belası(3)
1549 Okunma.
18 Kasım 2015
Buna Parti İçi Demokrasi mi Diyorsunuz?
1653 Okunma.
14 Kasım 2015
Cumhuriyet ile yüzleşmek vazifedir
1362 Okunma.
14 Kasım 2015
Aleviler Kendilerini Korumalıymış
1184 Okunma.
12 Kasım 2015
Merkez Ölçekli Deprem
1329 Okunma.
11 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(6)
1452 Okunma.
10 Kasım 2015
10 Kasım Kaybedilen Karakterdir
1282 Okunma.
09 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilen Hükümetini Bekliyor(5)
1394 Okunma.
07 Kasım 2015
Türkiye Yönetilebilir Hükümetini Bekliyor(4)
1337 Okunma.
06 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(3)
1612 Okunma.
05 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(2)
1245 Okunma.
04 Kasım 2015
Hoş Görünün Barış Dili
1340 Okunma.
03 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir İktidarını Bekliyor(1)
1717 Okunma.
02 Kasım 2015
ÖZGÜRLÜK MAVİLİKTİR
1167 Okunma.
31 Ekim 2015
HOŞ GÖRÜNÜN BARIŞ DİLİ
1732 Okunma.
31 Ekim 2015
Ayrışan Türkiye'den Bir Olmaya 1 Kasım’a Yol Almaya
1337 Okunma.
30 Ekim 2015
ELDE KALAN CUMHURİYET BİZİMDİR
1288 Okunma.
30 Ekim 2015
TÜRKİYE KAYYUM ALTINDA
1318 Okunma.
28 Ekim 2015
Türkiye Yeni Bir Dil Bekliyor
1596 Okunma.
27 Ekim 2015
Sistemi Değiştirmek Sizin İşiniz İdi Sayın Arınç!
1433 Okunma.
27 Ekim 2015
Bu Yolu Karartma Bülent Arınç
1349 Okunma.
24 Ekim 2015
Umutların Yeşerdiği Yerdeyiz
1436 Okunma.
23 Ekim 2015
İslami Siyaset ve Sentez
1276 Okunma.
22 Ekim 2015
CHP ve GÜÇ BİRLİĞİ
1352 Okunma.
21 Ekim 2015
Kendine “HUKUK” Bireye Suç
1273 Okunma.
20 Ekim 2015
Seçimi Okumak Sonucu Belirleme İradesini Yazmak
1416 Okunma.
19 Ekim 2015
Merkel, Mülteci ve Avrupa Birliği
1777 Okunma.
18 Ekim 2015
Kavramların Özerkliği, Kurumların Dinamiği
1252 Okunma.
17 Ekim 2015
IŞİD Neden Sterilize Edilmiyor
1379 Okunma.
15 Ekim 2015
NEREYE TIRMANIYORUZ?
1456 Okunma.
14 Ekim 2015
Vicdanlar Konuşuyor, Akıllar Tutuluyor
1459 Okunma.
13 Ekim 2015
Devletin Bekasında Büyük Oynamak
1106 Okunma.
11 Ekim 2015
MUHARREM AYI
1325 Okunma.
09 Ekim 2015
Aydın’ın Mallarının Alınışı Kader mi?
1345 Okunma.
08 Ekim 2015
SİYASİ BAŞARI
1468 Okunma.
06 Ekim 2015
Rusya ve Amerika “Emperyalizm Haddini Bilecek”2
1506 Okunma.
04 Ekim 2015
Rusya ve İran;”Emperyalizm Haddini Bilecek”1
1409 Okunma.
03 Ekim 2015
İnsanı Harmana Çevirip Eze Eze Öldürmek
1394 Okunma.
02 Ekim 2015
Sistemin Holiganları
1529 Okunma.
01 Ekim 2015
Ortadoğuda Roller Değişiyor
1431 Okunma.
29 Eylül 2015
AZİZ HOCAM NESİN
1527 Okunma.
27 Eylül 2015
Bu Yaptığınız Millete Zuldür!
1720 Okunma.
25 Eylül 2015
SİYASİ BAŞARI
1195 Okunma.
23 Eylül 2015
Dünya Savaşlarından Teröre-3
1378 Okunma.
21 Eylül 2015
Dünya Savaşlarından Teröre-2
1512 Okunma.
20 Eylül 2015
Siyasal Zeminde Örgütsel Boyut ve Akademik Yapılanma
1556 Okunma.
19 Eylül 2015
DÜNYAYI YÖNETMEK
1483 Okunma.
18 Eylül 2015
BİR YAZARIN GÜNLÜĞÜ
1240 Okunma.
16 Eylül 2015
GENÇLİK KOLLARI
1454 Okunma.
15 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz-3
1501 Okunma.
14 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz-2
1417 Okunma.
12 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz
1568 Okunma.
12 Eylül 2015
Geçmişi Anmak Geleceğe Işık Tutmak
1428 Okunma.
11 Eylül 2015
HOŞ GÖRÜ
1468 Okunma.
09 Eylül 2015
Ülkemizin ve Milletimizin Bekası
1455 Okunma.
07 Eylül 2015
Muktedirlerin Çöküsü, Kandırılan Zihniyetler
1404 Okunma.
06 Eylül 2015
AKP PARELEL DEVLETE KARŞI
1434 Okunma.
04 Eylül 2015
MUHALFET OLMAK
1492 Okunma.
03 Eylül 2015
ALEVİLİKTE DİN VE İNANÇ ANLAYIŞI
1531 Okunma.
02 Eylül 2015
ONURLU DEVLET DURUŞU
1539 Okunma.
01 Eylül 2015
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
1319 Okunma.
28 Ağustos 2015
DENKLEMİ ÇÖZMEK
1445 Okunma.
27 Ağustos 2015
BARIŞ OLMALI ADI
1455 Okunma.
26 Ağustos 2015
ALEVİLER TAŞIYICILIĞA SON DİYOR
1568 Okunma.
23 Ağustos 2015
GAZETE ve HABERCİLİK
1522 Okunma.
19 Ağustos 2015
SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK
1395 Okunma.
18 Ağustos 2015
GÜÇ KİRLİLİĞİ
1505 Okunma.
15 Ağustos 2015
FARKLILIKLAR ZENGİNLİKTİR
1519 Okunma.
14 Ağustos 2015
TÜRKİYE’DE SİYASETİ OKUMAK
1475 Okunma.
10 Ağustos 2015
BEZ BEBEK
1572 Okunma.
26 Temmuz 2015
SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?
1733 Okunma.
20 Temmuz 2015
BUNUN ADI IŞİD İSE
1593 Okunma.
17 Temmuz 2015
BAYRAMI YAŞAMAK
1453 Okunma.
15 Temmuz 2015
Oruç Tutmuyorsan Linç Edilirsin
1289 Okunma.
08 Temmuz 2015
DOĞAN DEMİR, İÇİMİZDE Kİ HINZIR PAŞA
1916 Okunma.
05 Temmuz 2015
Didim Cem Evi Genel Kurulu Alevilerin Sınavıdır
1849 Okunma.
30 Haziran 2015
Güney ve Kuzey Irak'taki Cehennem
1470 Okunma.
23 Haziran 2015
KAN ÇİÇEKLERİ
1764 Okunma.
19 Haziran 2015
Buharlaşan Devlet
1610 Okunma.
17 Haziran 2015
PARLAMENTER SİSTEM
1545 Okunma.
16 Haziran 2015
Kral Çıplak Kalırsa
1570 Okunma.
15 Haziran 2015
ÜFÜRÜN DÜŞSÜNLER
1383 Okunma.
11 Haziran 2015
Sür Restorasyon
1557 Okunma.
09 Haziran 2015
Bugün Dünden İyidir
1614 Okunma.
08 Haziran 2015
Bunun adı halk ne derse o
1617 Okunma.
04 Haziran 2015
EL İNSAF
1473 Okunma.
25 Mayıs 2015
Devletin Parası Çerez Parası
1543 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 Mayıs Kalpaklı Devrim
1948 Okunma.
14 Mayıs 2015
Üstünlerin üstünlüğü akreditasyon
1362 Okunma.
13 Mayıs 2015
CHP Neleri Önerdi? AKP Neleri Reddetti?
1690 Okunma.
07 Mayıs 2015
On İki Yıldır Bu Ekonomiyi Siz Yönettiniz!
1551 Okunma.
04 Mayıs 2015
Helal Etmiyor Bu Millet Size
1880 Okunma.
01 Mayıs 2015
Aleviler katlediliyor!
1705 Okunma.
30 Nisan 2015
CHP Aydın Aday Adayları ve İl Başkanı Hikmet Saatçi
2340 Okunma.
25 Nisan 2015
Muhtar Amca Bilirse En İyisini Yapar
1898 Okunma.
23 Nisan 2015
23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır
1383 Okunma.
19 Nisan 2015
Son Yüz Yılın Kaderini Değiştirecek Seçim Bildirgesi
1716 Okunma.
13 Nisan 2015
Ölmek Barış Değildir
1691 Okunma.
10 Nisan 2015
Doğa Ana Kızarsa Hiroşima Kaç Yazar
1452 Okunma.
07 Nisan 2015
Cumhuriyet ve Demokrasi
1573 Okunma.
04 Nisan 2015
Türkiye’de Neler Oluyor!
1650 Okunma.
01 Nisan 2015
Türkiye Eşiğin Neresinde?
1471 Okunma.
09 Mart 2015
AYDIN'IN DEĞERLERİ ve TOPRAKLARI YAĞMALANIYOR
2237 Okunma.
02 Mart 2015
DEVRİMLERİMİZ
1935 Okunma.
25 Şubat 2015
Sevgi, CHP ve Güç Birliği
1700 Okunma.
16 Şubat 2015
Özgecan Sevgili Kız Kardeşim...
1602 Okunma.
12 Şubat 2015
Ermeni oyunu nereye kadar?
1562 Okunma.
05 Şubat 2015
GÜÇ KİRLİLİĞİ...
1585 Okunma.
03 Şubat 2015
Kapılar Böyle Kalsın...
1596 Okunma.
30 Ocak 2015
Cumhurbaşkanı Aleviliği Konuşursa!
1783 Okunma.
29 Ocak 2015
Aydın'ın Malları ''Aydınlının Alın teridir''
1813 Okunma.
25 Ocak 2015
Şevket Bedir diye bir sevgili kardeş...
1767 Okunma.
22 Ocak 2015
Özgürleşen Toplum Sesinin, Siyasetteki Gücü
1611 Okunma.
16 Ocak 2015
BENDEN SANA ÜSTAD
1755 Okunma.
12 Ocak 2015
Bir Sabah Uyandık, Baktık Dil Yok Olmuş
1981 Okunma.
11 Ocak 2015
Duymuyorsan Duyurayım Sayın Vekil!
1850 Okunma.
10 Ocak 2015
BABIALİ
2080 Okunma.
08 Ocak 2015
ŞEPER'E SU VERELİM
1713 Okunma.
05 Ocak 2015
Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz!
2303 Okunma.
02 Ocak 2015
2014 DİYE BİR YIL ESTİ GEÇTİ
1813 Okunma.
01 Ocak 2015
ANAYASA ASIL OLANDIR
3128 Okunma.
23 Aralık 2014
MAHKUM OLAN TÜRKİYEDİR
2015 Okunma.
16 Aralık 2014
Özgürlükler Darbe Kaldırmaz
2954 Okunma.
04 Aralık 2014
CANLAR ALEVİ CANLAR
2257 Okunma.
28 Kasım 2014
Muhteva Analizi
2146 Okunma.
22 Kasım 2014
24 Kasım Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini Kabul Ettiği Gündür…
3121 Okunma.
20 Kasım 2014
Zeytin de sever..
1872 Okunma.
16 Kasım 2014
Siyasette Emek Hırsızlığı
1962 Okunma.
14 Kasım 2014
Selam Olsun AKP’ye Gönül Verenlere…
2455 Okunma.
10 Kasım 2014
On Kasım Güneşin Battığı Gündür…
2739 Okunma.
07 Kasım 2014
Görmeyen Gözleri Değil, Konuşamayan Dilleri Çözmek İçin
1773 Okunma.
01 Kasım 2014
Cumhuriyet Ulus Devlet Olmaktır
1830 Okunma.
26 Ekim 2014
Vatan Kan Gölü, Güldürmeyin İnsanı
1967 Okunma.
24 Ekim 2014
Ortadoğu Cehenneminde Yüzen Gemi "TÜRKİYE"
1755 Okunma.
15 Ekim 2014
Bir Sonraki Hamle Nereye?
2170 Okunma.
08 Ekim 2014
Kobali'de Katledilen Aşağılanan İnsandır
1973 Okunma.
03 Ekim 2014
CHP’yi Aydın'da Tanımlamak
2864 Okunma.
01 Ekim 2014
İNSAN ve AKIL
1767 Okunma.
27 Eylül 2014
Ya Onlarda Geri Dönerse!!..
2276 Okunma.
21 Eylül 2014
Size Yakışmadı Bekir Coşkun!
1892 Okunma.
19 Eylül 2014
ZORUNLU DİN DERSLERİ
1695 Okunma.
12 Eylül 2014
12 Eylül ve Darağacı
1942 Okunma.
12 Eylül 2014
12 Eylül ve Darağacı
2164 Okunma.
02 Eylül 2014
BASIN VE İLAN KURUMU...
1918 Okunma.
30 Ağustos 2014
30 Ağustos ve Aydın'ın Malı Aydın'ındır...
2000 Okunma.
24 Ağustos 2014
Yeni Türkiye ve Kaybolan Cumhuriyet Değerleri
2347 Okunma.
19 Ağustos 2014
Kurultay ve Kemal Kılıçdaroğlu...
1761 Okunma.
16 Ağustos 2014
Kerbela'da İmam Hüseyin… Zeytinköy'de Alevi Mezar Taşları...
2750 Okunma.
14 Ağustos 2014
Sağduyu CHP... Biraz Sağduyu CHP'liler...
1722 Okunma.
13 Ağustos 2014
SEÇİMDEN KARELER...
1814 Okunma.
08 Ağustos 2014
MARKA KIRILIRSA?...
1849 Okunma.
07 Ağustos 2014
DİNDARLIK MI? DİNCİLİK Mİ?
2122 Okunma.
04 Ağustos 2014
Samimiyetsiz Arınç
1903 Okunma.
01 Ağustos 2014
Taypelere Meşruiyet Kazandırmaktır Bunun Adı...
1831 Okunma.
27 Temmuz 2014
Gel de Yazma...
1876 Okunma.
25 Temmuz 2014
Gel de Yazma...
2126 Okunma.
22 Temmuz 2014
Gazetecilik Uzun İnce Bir Yolda...
1742 Okunma.
19 Temmuz 2014
Müslümanız Hani Neredeyiz!
1846 Okunma.
18 Temmuz 2014
Müslüman Kim?
1994 Okunma.
17 Temmuz 2014
TC'ne Cumhurbaşkanı Seçmek Vebal İster...
1510 Okunma.
16 Temmuz 2014
Yürekler Ağlıyor mu? Ağlıyor mu?
1866 Okunma.
12 Temmuz 2014
Türkiye ve CHP Kuşak Devrimini Yapmalı...
1833 Okunma.
07 Temmuz 2014
Din Medeniyettir…
2547 Okunma.
28 Haziran 2014
RAMAZAN AYI...
1941 Okunma.
26 Haziran 2014
Sahipsizlik ve Ülkenin Çobanı
1986 Okunma.
15 Haziran 2014
NASIL BİRİ...
2110 Okunma.
13 Haziran 2014
Cumnuriyet
1971 Okunma.
Haber Yazılımı