Yavuzlar İnşaat
Yavuzlar İnşaat
Yavuzlar İnşaat
Elit Restaurant
Yeni Uuk
Yazı Detayı
02 Nisan 2017 - Pazar 23:54 Bu yazı 1498 kez okundu
 
Anayasa nasıl yapılmalı/hazırlanmalı
Erdal Demir
akd.aydin@hotmail.com
 
 

Anayasal, yapılış biçimlerine göre;

1-Otokratik anayasalar

* Monarşik anayasalar (Ferman, Sözleşme gibi)

* Otoriter anayasalar

2-Demokratik anayasalar

* Kurucu plebisit (Evet-Hayır)

*Kurucu Meclis/Konvansiyon (Halkın temsilcileriyle yapılır ve halkoyuna sunulur)

*Kurucu referandum (Halk oylaması)

olarak sınıflandırılırlar.

Bir Anayasanın metni/içeriği kadar yapım yöntemi de önemli olup, eğer süreç eksenli bir çalışma yapılacaksa bu süreç, biçiminin özü belirtildiği bir süreç olacaktır.

Anayasalar bir devletin yapısını kuruluş modelini, kurumlarını, kurumlar arasındaki ilişkiyi, işleyiş kurallarını yurttaşların hak ve özgürlüklerini, yükümlülüklerini gösteren bir metindir/belgedir.

Diğer yanıyla da; sonuçta bir toplumsal mutabakat, ortak paydada buluşma metni olduğundan, tüm toplumsal kesimlerin tartışarak hazırladığı çoğulculuğu esas alan sivil ve demokratik bir ortak metindir.

Kalıcı, gerçekçi ve geçerli bir anayasa için her yurttaşın etkin köken, inanç, cinsiyet ve diğer tüm toplumsal aidiyet/mensubiyet yönünden farklılıklarına karşın ortak olanda buluşmaları gerekmektedir.

Bu nedenle de katılımcılık önem kazanmaktadır. Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ndeki’ ‘demokratik katılım Hakkı’nın yurttaşlarca fiilen kullanılması bir zorunluluktur.

Tüm bunlar yerine getirilse de, en ideal beklenen bir anayasa yapılmasıdır.

Halkın/yurttaşın devre dışı bırakıldığı rejimin adı Cumhuriyet de olsa, cumhursuz bir cumhuriyetin hiç bir anlamı kalmaz.

Ayrıca, yurttaşların bir halk oylaması yapıldığında nasıl bir anayasaya oy verdiğini bilme hakkı vardır.

Bunun için de;

-Herkesin üzerinde tartışacağı/değerlendirme yapılacağı ve öneride bulunacağı anayasa taslağının olması ve kamuoyunun bilgisine sunulması,

-Yerellerden başlanarak toplantılar düzenlenmesi ve bu süreçte ifade ve basın özgürlüğü ile kişi güvenliğinin sağlanması,

-İletişim kanallarının açılması, çalışmalarda açıklığın sağlanması, bir zorunluluktur.

Böylesi zamana yayılmış, sonuç eksenli değil, süreç eksenli bir hazırlık döneminde müzakereye/görüşmeye katılanlar, kendi isteklerinin olacağını kabullenmelidir.

Böyle bir yöntem; anayasa yapımında katılımcı sağlamanın yanında;

-Toplumsal kesimlerde bir kültürel değişme

-Tümleci yaklaşım, uzlaşmaz taraftarlık yerine, eleştirel yaklaşım alışkanlığının kazanılmasına,

-Toplumsal barışın sağlanması ve güçlenmesine hizmet eder.

Sevgili okurlarım milletçe duyarlı olmamız gereken bir dönemi kapatıp bir yeni dönemi açacak yeni anayasa konusuna duyarlılık konusunda milletimiz adına endişelerim var. Bizler ve sivil toplum örgütlerinin bu konuya ilgi toplamak adına çalışmalarını sıralamaktan asla geri durmamalıyız.

Tarafsızlığın bu denli taraf davranılarak harcandığı ülkemde ülkem de, yapılacak referandumun milletin ve tebaanın geleceğini ne denli sıkıntıya sokacağını sair dillerle anlattık. Aslında Avrupalının oylamanın sonucunun Evet çıkması öncelliklerinden olduğunu görmemezlikten gelemeyiz. Çünkü ülkenin birçok parçaya bölünmesinin istenmesini nasıl inkâr edebilirler bu saatten sonra. Suriye de Türk ordusunun sahipsiz bir kenara itildiğini göre göre hala bunlardan medet ummak, kumda pire aramaktan öteye gitmeyecektir.

İşte devleti yönetmek, dış politikalar uygulamak devlerin bekasının en önemli görevi olduğunu bir kez daha gördük.

Gördük ki bizim dostumuz ne Rusya nede ABD’dir. Bizim en samimi ve gerçek dostu milletimizdir. İyi ve güçlü bir ekonomi gerekiyor! Birlik ve beraberliğini en kısa zamanda tahsisi. gerekiyor! Siyasette ki ve toplumda ki bölünmüşlüğün bir oyun olduğunu anlamak ve yanlışlardan süratle geri dönmek gerekiyor! Devletin başının ne denli önemli bir misyon yüklendiğinin milletçe ve bir zati kendisinin de bilincinde olarak ülke beraberliğine, güçlü ülke olma bilincine erişilmesinin zaruri yetini görmekteyiz Anlamayan millet değil, anlayan ve çözen bir millet olmanın zamanının geçtiğine inanmıyorum. Yapılması gereken en önemli husus olduğuna milletçe inanmalıyız.

Türkiye yok edilmek ve parçalanmak isteniyor. Bu aşamada dışarıda duran sözde dost devletler bunu ne kadar çok istediğini oynadıkları oyunlar ile çok net bir şekilde göstermektedir.

Hayırlısı olsun bizim olsun başkada çare kalmadı.

ANAYASA NASIL OLMALI

Bu sorunun cevabını sıralı soruların içinde aramalıyız..

1-Yeni ile yeniden-in farkı nedir?

Yeni bir anayasa mı, yenilenen bir anayasa mı?

Eskiden zihinsel bir kopuş olacak mı?

Eğer bir kopuş olacaksa yeni ne olacak, anayasa nasıl bir yöntemle hazırlanacak?

2-Kurgu/paradigma, savunma ve güvenlik konsepti üzerinden sürdürülecek mi?

Bu konseptten vazgeçilecekse yeni konsept demokrasi konsepti olacak mı?

3-İnsan Haklarına saygılı bir anayasa mı? İnsan Haklarına dayalı bir anayasa mı olacak? Yeni anayasa yapımında, onayladığımız uluslararası yargı kararları, Ulusal Program, AB ilerleme Raporları ile kurucu anlaşma olarak kabul edilen Lozan Anlaşması hükümleri göz önünde tutulacak mı? (Özellikle 37,38,39 maddeler)

4-Tabulaştırılmış konular tartışmaya açılacak mı?/kırmızıçizgiler, Anayasa'nın 24. ve 136.maddeler)

Tekçi anlayışın, çokluk anlayışından çoğulculuğa geçme niyeti var mıdır?

Tekçi anlayışa göre yapılanma, yapıyı ve kurumları sürdürmeye yönelik hukuk düzeni, statüko korunarak tek etnik yapı, tek inanç anlayışı sürdürülecek mi?

6-Anayasa'da güçler/erkler ayrılığı nasıl olacak?

7-Parlamenter sistem sürecek mi, yoksa başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine mi geçilmek isteniyor?

8-Merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkisi nasıl düzenlenecek? Yerel yönetimler üzerinde merkezin vesayeti sürecek mi? Adem-i merkeziyetçilik işleyecek mi?

9-Başlangıç ve temel ilkelerde devlet anlayışı ne olacak? Devlet karşısında vatandaşın durumu ne olacak? Devlet merkezli bir anayasa mı, insan merkezli bir anayasa mı olacak.

10-Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıyla ilgili 13.madde konulacak mı?

11-Ekonomik ve toplumsal haklar ile 3.kuşak insan hakları(barış, çevre ve dayanışma hakları gibi)yer alacak mı?

12-Kapsayıcı bir üst kimlikte; eşit yurttaşlık sağlanacak mı?

Yurttaşlık hukuku demokratikleşecek mi?

13-Yurttaşlar olarak kendimize göre ötekileştirildiklerimizin de bizimle aynı haklara sahip olduklarını kabul edebilecek bir kültürel değişime uğradık mı? Çatışma ve kavga kültürü yerine diyalog kurma, müzakere/görüşme sonucu ortak paydalar bulmaya çalışan bir kültüre ulaşabildik mi?

Sevgili Okurlarım, Dostlarım…

Anayasanın yaşadığımız ülkenin insanlarının karşı karşıya ve AKP'nin açılım politikalarının sonucu, ucu açık bırakılmasının ardından doğan sancılar ne yazık ki bu yazdıklarımızın tümünü karşımıza SORULAR olarak çıkarmıştır. Biz aydınlar bu soruları sorarak, yeni anayasanın demokrasiyle uyumlu olmayan her noktasını iyi anlatmalıyız.

Bu söylemler ne yazık ki geride kaldı gibi görünüyor! Çünkü katılımcı ve sorgulayıcı olmayan bir anayasa çok çabuk gündeme geldi ve yeni yapılanmalara kapalıdır. Görünen o ki bizlerin katkı koyamadığı bir yapılanmayla önümüze getirilen bir anayasa, yıllara sair sorunlar yaşayacak kaderi paylaşmaktan uzak olmayacaktır. Oysa yıllarca vesayetçiler tarafından hazırlanmış 1981 Anayasasının, yeni sayfada demokratik ve çağdaş yüzüyle taşınmasını sağlamak, katılımcı ve zahmetli bir çalışmayla ancak ortaya çıkabileceği gerçeğini asla unutmamalıyız.

Her geriye dönüp yıkımları onarmak adına yapılan sözde çalışmalar, demokrasinin sivilleşmesini engelleyici nedenlerden olmuştur. Yeni Anayasa umutların bağlı olduğu geleceği tahsis etmesi umuduyla, bu milletin kaybedecek ve deneme yanılma yoluyla aydınlığa ve çağdaşlığa ulaşa bileceğini ummak ve beklemek gibi artık artı bir vaktinin olmadığını bilmeliyiz ve bunu asla unutmamalıyız!

 
Etiketler: Erdal Demir, Anayasa nasıl yapılmalı/hazırlanmalı
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Ağustos 2019
Ormanda ölmek
1072 Okunma.
13 Ağustos 2019
Bayramlar sevinç dolu olmalı
210 Okunma.
05 Ağustos 2019
Jeotermal ölüm müdür?
406 Okunma.
27 Temmuz 2019
Gazetecilik uzun ince bir yolda...
201 Okunma.
23 Temmuz 2019
Adı değişimse demokrasi diyelim
374 Okunma.
15 Temmuz 2019
Türkiye ve CHP kuşak devrimini yapmalı!
429 Okunma.
08 Temmuz 2019
İstanbul İstanbul olalı
302 Okunma.
01 Temmuz 2019
Sivas Katliamı
303 Okunma.
23 Haziran 2019
Bu ülke nereye koşuyor
374 Okunma.
16 Haziran 2019
Yenidünya ve esen rüzgâr
459 Okunma.
03 Haziran 2019
Modern dünyanın İstanbul’u
861 Okunma.
11 Mayıs 2019
Kendimize gelelim
656 Okunma.
02 Mayıs 2019
Anayasa Mahkemesi... Evrensel değerler
673 Okunma.
23 Nisan 2019
İmamoğlu diye biri
796 Okunma.
22 Nisan 2019
Yürekli adamsın
795 Okunma.
13 Nisan 2019
Benim derdim ülkemdir vatanımdır
660 Okunma.
08 Nisan 2019
Ne seçimmiş, nasıl bir bahara giriş böyle
828 Okunma.
01 Nisan 2019
Efeler Kuvayi Milliye oynadılar
881 Okunma.
29 Mart 2019
Ömer Günel finale koşuyor
670 Okunma.
26 Mart 2019
Ramak kala
489 Okunma.
21 Mart 2019
Soyut kavramın somut uygulanması
463 Okunma.
18 Mart 2019
Sandık şeffaf
445 Okunma.
08 Mart 2019
Muhalefet konuşuyor
484 Okunma.
04 Mart 2019
Dur demek lazım daha fazla gecikmeden
589 Okunma.
25 Şubat 2019
Yerelden genele siyaset
563 Okunma.
17 Şubat 2019
CHP yerel seçim tablosu
1057 Okunma.
09 Şubat 2019
Saat güne yeniden çalsa
1148 Okunma.
04 Şubat 2019
Aydın’da bir bilim adamı
983 Okunma.
28 Ocak 2019
Yağız delikanlı
1895 Okunma.
22 Ocak 2019
Zaman aşımına uğramak
760 Okunma.
14 Ocak 2019
Bugünler yarınları aratmasın
778 Okunma.
07 Ocak 2019
Bu çocuk büyüyecek mi!
854 Okunma.
01 Ocak 2019
2018 unutmak adına
651 Okunma.
24 Aralık 2018
Yerele ve ülkeye hayırlı olsun
1087 Okunma.
17 Aralık 2018
Türkiye'nin varoluş nedini
680 Okunma.
11 Aralık 2018
Bir siyasi partinin kaderi bu olmamalı
750 Okunma.
05 Aralık 2018
Ben bu siyasetin göbeğine kalem kırarım
867 Okunma.
26 Kasım 2018
Yenidünyada düşler harikası
1014 Okunma.
18 Kasım 2018
Dönme dolap
1021 Okunma.
12 Kasım 2018
Mustafa Kemal'i anmak
853 Okunma.
07 Kasım 2018
Didim’de siyaset cadı kazanın da
1115 Okunma.
27 Ekim 2018
Ahhh siyaset senin adın…
952 Okunma.
27 Ekim 2018
Aydın nefes alamıyor
716 Okunma.
17 Ekim 2018
Bu nasıl bir siyasettir
1276 Okunma.
13 Ekim 2018
Yazılınca alınacak derslere kızılmayacak
1179 Okunma.
30 Eylül 2018
Yerel seçimlerde aday halkın tercihidir
1690 Okunma.
24 Eylül 2018
CHP’yi izliyoruz
1473 Okunma.
07 Eylül 2018
Dünya Barış Günü
1403 Okunma.
06 Eylül 2018
CHP'de demokrasi ve örgütün gücü
824 Okunma.
30 Ağustos 2018
Yerelden yönetmek hayatı
1380 Okunma.
25 Ağustos 2018
Didim'de Aleviler üzerinden siyaset yapmak
3109 Okunma.
25 Ağustos 2018
Bize ABD anlatanlara sözüm var
1071 Okunma.
11 Ağustos 2018
Büyük şehri ele geçirmek
1925 Okunma.
03 Ağustos 2018
Biz neler yaşıyoruz
1056 Okunma.
30 Temmuz 2018
Oynanan oyunlar
1538 Okunma.
20 Temmuz 2018
Genel ve yerelde siyaset
1968 Okunma.
15 Temmuz 2018
Türkiye ve CHP kuşak devrimini yapmalı...
1352 Okunma.
07 Temmuz 2018
Siyaseti doğru okumak
1786 Okunma.
26 Haziran 2018
Kolej takımı
1678 Okunma.
22 Haziran 2018
Ekonomi alabora
1113 Okunma.
18 Haziran 2018
24 Haziran'da umutlar bir demet mavi atlasta
1314 Okunma.
10 Haziran 2018
Bir yiğit tek başına iktidar
1840 Okunma.
02 Haziran 2018
Hesap veren olmak siyasetin yüzü olmalı
1264 Okunma.
26 Mayıs 2018
İrade pazara düşmedi daha
1036 Okunma.
19 Mayıs 2018
19 Mayıs güneşin doğuşudur, umuttur
1175 Okunma.
15 Mayıs 2018
TBMM ve ulusumuz böyle bir dönem görmedi
1108 Okunma.
09 Mayıs 2018
Temiz ve yükselen siyaset
1011 Okunma.
29 Nisan 2018
Anayasa Mahkemesi... Evrensel değerler
1501 Okunma.
21 Nisan 2018
Erken kuşatma çemberi
1408 Okunma.
13 Nisan 2018
Dilin sivri ucu
913 Okunma.
06 Nisan 2018
Unutulanları yeşertmek liderliktir
1736 Okunma.
01 Nisan 2018
Yiğidim aşka ağlar, aşk vatandır
1306 Okunma.
27 Mart 2018
Bir bu eksikti
1094 Okunma.
19 Mart 2018
İslami fobi
1362 Okunma.
12 Mart 2018
Kadınım anayım emekçiyim insanım
1822 Okunma.
06 Mart 2018
Yokolan Anadolu kültürü ve ahlak yapımızdır
1511 Okunma.
24 Şubat 2018
Hadi tam zamanı sözde değil özde tüzük
1529 Okunma.
19 Şubat 2018
Hızır Oruçları Aleviler ve Suriye
1708 Okunma.
11 Şubat 2018
Milli olmak
1741 Okunma.
06 Şubat 2018
Teşekkürler Kılıçdaroğlu
2251 Okunma.
05 Şubat 2018
Bizi uyandırmak ateşten gömlek giymektir
1500 Okunma.
28 Ocak 2018
Afrin'den Fıratın doğusuna yükselen ses
2005 Okunma.
21 Ocak 2018
Basın Aydın'ın sesi olmalı
1449 Okunma.
14 Ocak 2018
Yozlaşan dünya ve Topuklu'nun iktidar gerçeği
1471 Okunma.
08 Ocak 2018
Aydın ilde fırtına gibi bir kongre
3574 Okunma.
03 Ocak 2018
Güz zamanı 2017
2376 Okunma.
27 Aralık 2017
Hangi partinin incisisin sen
2016 Okunma.
25 Aralık 2017
Ali Çankır diye bir yiğit
2572 Okunma.
19 Aralık 2017
Aydın ilinde lider olmak
2209 Okunma.
16 Aralık 2017
Ortadoğu beddua altında
1346 Okunma.
11 Aralık 2017
CHP'de siyasetin yüzü
1600 Okunma.
08 Aralık 2017
Terlikli Efe mi dedin...
2412 Okunma.
01 Aralık 2017
Benim ülkem karanlığı aydınlatmalı
1860 Okunma.
29 Kasım 2017
Barışı kucaklamak
1684 Okunma.
25 Kasım 2017
Başöğretmenim
1764 Okunma.
17 Kasım 2017
Madem öyle yanıtta böyle
1947 Okunma.
10 Kasım 2017
10 Kasım ve Asrın Lideri
1318 Okunma.
07 Kasım 2017
Cumhuriyet mucizedir
1558 Okunma.
01 Kasım 2017
Didim'de siyaset kirliliği nereye koşuyor
2220 Okunma.
29 Ekim 2017
Bugün 29 Ekim!
1542 Okunma.
27 Ekim 2017
Var olmak ülküdür
1342 Okunma.
21 Ekim 2017
Senin adın Topuklu Efe
2923 Okunma.
11 Ekim 2017
Paraşütle inen başkan
1626 Okunma.
09 Ekim 2017
İnsan ve din
1491 Okunma.
05 Ekim 2017
Rusya, İran, Türkiye
1873 Okunma.
29 Eylül 2017
Bu değil midir Alevilik?
1750 Okunma.
24 Eylül 2017
Muharrem ayı akıl ve idrak ayıdır yassı matem ayıdır
1627 Okunma.
14 Eylül 2017
12 Eylül kayıp olan Türkiye
2006 Okunma.
07 Eylül 2017
CHP'de demokrasi ve örgütün gücü
2025 Okunma.
03 Eylül 2017
Dünya barışa muhtaç
1442 Okunma.
31 Ağustos 2017
30 Ağustos'u yaşamak yaşatmak
1494 Okunma.
30 Ağustos 2017
Siyasetin yeni yüzünde CHP
1620 Okunma.
26 Ağustos 2017
Aydın ili AGC ve yerel basın
1082 Okunma.
19 Ağustos 2017
“C” ile problemi anlamak
1250 Okunma.
12 Ağustos 2017
Onur, gazetecinin gördüğü saygınlıktır
1351 Okunma.
31 Temmuz 2017
İnci'den de aynı açıklama bekliyorum
2034 Okunma.
29 Temmuz 2017
Muamelat ve ukubat
2110 Okunma.
24 Temmuz 2017
Gazetecilik uzun ince bir yolda...
1529 Okunma.
24 Temmuz 2017
Lider olmak devletli olmaktır
1237 Okunma.
16 Temmuz 2017
15 Temmuz yaşanan dönemin yansımasıdır
1716 Okunma.
13 Temmuz 2017
Maltepe'nin ruh ikizi
2114 Okunma.
06 Temmuz 2017
Aziz Nesin Hocam
1601 Okunma.
02 Temmuz 2017
Canıma ten deydi tenimde ateş uyandı
1121 Okunma.
01 Temmuz 2017
Adalete yürüyoruz
1700 Okunma.
26 Haziran 2017
Memleketim benim memleketim
2442 Okunma.
19 Haziran 2017
Ülkemde ilklere imza atmış başarının sırrı
1769 Okunma.
16 Haziran 2017
Bu feryadı duyalım
1587 Okunma.
14 Haziran 2017
Enis Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu
1543 Okunma.
14 Haziran 2017
Birlikte düşünmek gücü doğurur
1277 Okunma.
12 Haziran 2017
Benim adım kapitalizm
1400 Okunma.
09 Haziran 2017
Nasıl anlamalıyız
1424 Okunma.
05 Haziran 2017
Zeytin azizidir
1639 Okunma.
05 Haziran 2017
Zorlamayın daha fazla
1344 Okunma.
01 Haziran 2017
Neden böyle olduk
1862 Okunma.
30 Mayıs 2017
Güneşin battığı yerdir
1411 Okunma.
29 Mayıs 2017
Toplumsal duyarlılık
1627 Okunma.
28 Mayıs 2017
Mutlu ve umutlu yaşam adına
1437 Okunma.
25 Mayıs 2017
Türkiye Trump ile daha kötüye gidecek
1629 Okunma.
21 Mayıs 2017
Güneşin Kendisidir 19 Mayıs
1825 Okunma.
15 Mayıs 2017
Baykal lider değildi
1657 Okunma.
11 Mayıs 2017
CHP kumpasa düşürülürse
1392 Okunma.
07 Mayıs 2017
İki sevimli insandan biri
1836 Okunma.
02 Mayıs 2017
Kemal Kılıçdaroğlu ne demeli
2907 Okunma.
02 Mayıs 2017
1 Mayıs işçi ile güçlüdür
1530 Okunma.
30 Nisan 2017
Çanakkale
2062 Okunma.
27 Nisan 2017
Barışı özledik
1961 Okunma.
26 Nisan 2017
Şimdine olacak
1029 Okunma.
25 Nisan 2017
Kim sorumlu
1771 Okunma.
22 Nisan 2017
Meşru olmak devlet geleneğidir
1542 Okunma.
19 Nisan 2017
Ortalık nasıl görünüyor
2075 Okunma.
17 Nisan 2017
Değişim zamanı
1972 Okunma.
14 Nisan 2017
Hangi devlet
1924 Okunma.
12 Nisan 2017
Sırtımızda yığınla büyüyen mülteciler
1421 Okunma.
07 Nisan 2017
Didim'de siyaset kirliliği nereye koşuyor
2742 Okunma.
06 Nisan 2017
Yangınların içinde yangınlar eşikte
1280 Okunma.
04 Nisan 2017
Konuşmak delicesine özgürcesine
1457 Okunma.
30 Mart 2017
Yiğit aşka ağlarsa
1758 Okunma.
28 Mart 2017
Anayasa nasıl olmalı
1445 Okunma.
26 Mart 2017
Demokrasiyi bırakmadılar öğrenelim, yaşayalım
1658 Okunma.
23 Mart 2017
Demokratik ülkede demokrasiyi yaşamak
1338 Okunma.
20 Mart 2017
Medeniyet hayat ve yaşam kaynağıdır
1568 Okunma.
19 Mart 2017
Oğullar anaların incileridir
1661 Okunma.
15 Mart 2017
Düşmanı aramak
1708 Okunma.
13 Mart 2017
Devletlerin sorununu hükümetler çözer
1582 Okunma.
11 Mart 2017
Demokrasi Türkiye'nin ismidir
1423 Okunma.
09 Mart 2017
Evet ve hayır bir oyundur ve Bahçeli de aktördür
2354 Okunma.
07 Mart 2017
Kadınım anayım insanım
1878 Okunma.
05 Mart 2017
3 Mart 1924 ve devrimlerimiz
1465 Okunma.
03 Mart 2017
Uyan güzel senin adın…
1840 Okunma.
01 Mart 2017
Halkın gücü ve iradesi hakkın tecellisidir.
2301 Okunma.
28 Şubat 2017
ABD Irak’a geri dönüyorsa!
1824 Okunma.
27 Şubat 2017
Ahtı vefa insan olmanın gereğidir
1563 Okunma.
24 Şubat 2017
Ortadoğu hülyasında can vermek
2398 Okunma.
22 Şubat 2017
Umutların hayırlısı
1717 Okunma.
20 Şubat 2017
ABD samimi değil olmayacaktır da
2101 Okunma.
17 Şubat 2017
Aklın yoluyla yaşamak gerek
2012 Okunma.
15 Şubat 2017
Özgecan’nın feryadını duydunuz mu
1816 Okunma.
13 Şubat 2017
Kin ve nefretle dünya yönetilemez
1665 Okunma.
12 Şubat 2017
Emperyalizm ile dans edilmez
1670 Okunma.
09 Şubat 2017
Nasıl ve niçin
1710 Okunma.
08 Şubat 2017
Nereden koşuyoruz
1562 Okunma.
06 Şubat 2017
ABD ve Türkiye referandum gerçeği
1049 Okunma.
04 Şubat 2017
Devlet halkının sırtından inmeli
1620 Okunma.
02 Şubat 2017
İmzalamayın Cumhurbaşkanım!
2903 Okunma.
31 Ocak 2017
Bu ülke HAYIR’ı, nede EVET’i kaldıracak durumda değil
1705 Okunma.
29 Ocak 2017
İçeride yığınla büyüyen mülteciler
1708 Okunma.
27 Ocak 2017
OHAL mi referandum mu?
958 Okunma.
23 Ocak 2017
Dünyanın yeni patronu ve yeni Türkiye
1884 Okunma.
20 Ocak 2017
Kadının kadına şiddeti gök mavinin kararmasıdır
2344 Okunma.
19 Ocak 2017
Radikalleşme ve terörizm
2122 Okunma.
17 Ocak 2017
Geç kalmamak geleceği yakalamaktır
2035 Okunma.
15 Ocak 2017
Deli Dumrul hikâyesi
2441 Okunma.
13 Ocak 2017
Emperyalizmin eli cebimizde, ya biz ne yapıyoruz
2320 Okunma.
12 Ocak 2017
Karanlığa giden yol
2554 Okunma.
10 Ocak 2017
Anayasa demokrasilerde asıldır
2316 Okunma.
09 Ocak 2017
Demokrasi devletin ve milletin teminatıdır
2117 Okunma.
08 Ocak 2017
Sistemin günahı ne
2166 Okunma.
06 Ocak 2017
Türkiye Pakistan olur mu?
2964 Okunma.
04 Ocak 2017
Umuda yolculuk
1644 Okunma.
02 Ocak 2017
Güz zamanı 2016
1432 Okunma.
31 Aralık 2016
Yılbaşı yoldaşın olsun
1312 Okunma.
29 Aralık 2016
Devlette liyakat esastır
1610 Okunma.
27 Aralık 2016
Devletin karakteri milletin gururudur
1527 Okunma.
26 Aralık 2016
İlim evrensel değerlerin özüdür
1466 Okunma.
24 Aralık 2016
Özlem Çerçioğlu'na bir çift sözüm var
2053 Okunma.
22 Aralık 2016
Aydın ili dünya ve siyasetin dengesi
1573 Okunma.
20 Aralık 2016
Neler oluyor?
1351 Okunma.
18 Aralık 2016
Vatan ve şehitler
1886 Okunma.
16 Aralık 2016
Haleb'in arşını
2018 Okunma.
14 Aralık 2016
Kasırganın önündeki Türkiye
1298 Okunma.
12 Aralık 2016
Özlem Efedir... Mesut Ağabey
1573 Okunma.
11 Aralık 2016
Terör Azrail'den zalimsin
3496 Okunma.
10 Aralık 2016
CHP'de siyasetin yüzü
1228 Okunma.
07 Aralık 2016
Millet olmak ve kültürel değerler
1476 Okunma.
04 Aralık 2016
Kapitalistler yönetmeye kalkışınca
1432 Okunma.
01 Aralık 2016
Güle güle melekler
1365 Okunma.
29 Kasım 2016
Avrupa denilen medeniyet siz neredeydiniz
1966 Okunma.
27 Kasım 2016
Celal… Celal diye biri
7785 Okunma.
26 Kasım 2016
Ben devletim ben insanım
1852 Okunma.
24 Kasım 2016
Çocuklar üşümesin öğretmenlere emanet
2345 Okunma.
23 Kasım 2016
Sona doğru
1599 Okunma.
20 Kasım 2016
Delegasyon sistemi ayrıştırır
1474 Okunma.
18 Kasım 2016
32 yıl sonra gelen iktidar (1)
1459 Okunma.
15 Kasım 2016
ABD ve Donald Turump
1470 Okunma.
14 Kasım 2016
Türkiye ve dinamizm
1370 Okunma.
12 Kasım 2016
Yozlaşan Kültür ve Türkiye
1859 Okunma.
10 Kasım 2016
10 Kasım'ı anlamak
1481 Okunma.
07 Kasım 2016
Ne yani ne yapmalı Türkiye
1800 Okunma.
03 Kasım 2016
Neler oluyor bu panik niye
2116 Okunma.
01 Kasım 2016
Büyük olayda küçük hesapların ismi Bülent Tezcan olmamalı
2718 Okunma.
31 Ekim 2016
Aydın’da bir iyi bir kötü
1392 Okunma.
29 Ekim 2016
Cumhuriyet ve onun bayramı ilelebet var olacak
1472 Okunma.
26 Ekim 2016
Umutlar hep yeşerecek
1285 Okunma.
25 Ekim 2016
Barış doğmayan çocuk, barış toprağın anası
1349 Okunma.
23 Ekim 2016
Ben devletin güvencesinde insanca yaşamalıyım
1678 Okunma.
21 Ekim 2016
Demokrasi sevdası ve CHP’li olmak
1693 Okunma.
19 Ekim 2016
Demokrasi adına gelecek adına yeni anayasa
1466 Okunma.
17 Ekim 2016
Aleviler kurban kesince
1676 Okunma.
14 Ekim 2016
İnsan ve Akıl = Zeki ve Dahi
1397 Okunma.
13 Ekim 2016
Neden Hep Ortadoğu?
1386 Okunma.
11 Ekim 2016
Bundan sonra ne olacak?
1615 Okunma.
10 Ekim 2016
Vatan için ölünürse
1779 Okunma.
08 Ekim 2016
Yarbay Ali Tatar'ın katili kim?
1486 Okunma.
06 Ekim 2016
İnsan ile var olan din
1664 Okunma.
05 Ekim 2016
Öğretmenim ve öğretmen adaylarım
1568 Okunma.
04 Ekim 2016
Düşünebilen ve özgürleşen toplum geleceği yazar
1353 Okunma.
02 Ekim 2016
Tüm dünya insanlığına
1212 Okunma.
01 Ekim 2016
Tarih gerçekleri yazar
1200 Okunma.
29 Eylül 2016
Muharrem Ayı ve Didim Cemevi
1782 Okunma.
28 Eylül 2016
CHP VE FATÖ (2)
1297 Okunma.
26 Eylül 2016
CHP ve FETÖ (1)
2077 Okunma.
24 Eylül 2016
15 Temmuz siyasi sorun ve kriptolar
1268 Okunma.
23 Eylül 2016
ABD de öksürük dünyada fırtına
1371 Okunma.
22 Eylül 2016
Ortadoğu'da dengeler kimden yana gelişiyor
1589 Okunma.
20 Eylül 2016
Toplumsal mutabakat demokrasinin gereğidir
1079 Okunma.
19 Eylül 2016
Türkiye de eğitime devrim gerekiyor
1488 Okunma.
18 Eylül 2016
Sanatçı ülkenin sürekliliğidir
1184 Okunma.
15 Eylül 2016
Amerika katil katil… işine bak işine…
1199 Okunma.
09 Eylül 2016
CHP hangi heyecanla
1565 Okunma.
08 Eylül 2016
Yerelde dayanışma yereldeki güç
1015 Okunma.
07 Eylül 2016
Biz neden böyleyiz?
1456 Okunma.
05 Eylül 2016
Sevgi bağının çiçekleri solmasın
1564 Okunma.
03 Eylül 2016
Konuşmak delice ve çılgınca
1702 Okunma.
02 Eylül 2016
Rüzgar nereden eserse
1920 Okunma.
01 Eylül 2016
Barış kardeşlik barış sevgidir
1464 Okunma.
31 Ağustos 2016
30 Ağustos'u anlamak
1412 Okunma.
30 Ağustos 2016
Ulusal Zafer Bayramı kimin?
1271 Okunma.
29 Ağustos 2016
Stratejik düşünce analizi
1443 Okunma.
27 Ağustos 2016
Yılların sorunu
1630 Okunma.
26 Ağustos 2016
CHP Aydın'da ayağına sıkıyor
1482 Okunma.
24 Ağustos 2016
Hak edilmeyen kader değildir
1282 Okunma.
22 Ağustos 2016
Türkiye'nin hassasiyetleri
1302 Okunma.
20 Ağustos 2016
İki değil bir olmak, iri olmak gerek
1149 Okunma.
17 Ağustos 2016
Yaşamak tek ve hür demokrasi adına
2707 Okunma.
16 Ağustos 2016
Bu FETÖ neyin hikayesi
1550 Okunma.
15 Ağustos 2016
Türkiye siyasetin eşiğinde
1323 Okunma.
15 Ağustos 2016
Ekonomi seferberliği
1296 Okunma.
12 Ağustos 2016
Ben insanım sen insansın biz insanız
1349 Okunma.
11 Ağustos 2016
Darbe kalkışması ve ekonomide güven
1424 Okunma.
10 Ağustos 2016
Toplumsal mutabakat
1872 Okunma.
09 Ağustos 2016
Yeni Kapı'dan dünyaya sesleniş
1766 Okunma.
05 Ağustos 2016
Çemberi kırmak
1378 Okunma.
03 Ağustos 2016
KHK uyumlu kararlar olmalı
1424 Okunma.
01 Ağustos 2016
Kaostan Demokrasiye
1442 Okunma.
29 Temmuz 2016
Kendini görmek kendini bilmek
1308 Okunma.
28 Temmuz 2016
Onur bu kadar ucuz mu?
1403 Okunma.
27 Temmuz 2016
Humeyni ve Fetö
1588 Okunma.
26 Temmuz 2016
Demokrasi ve özgürlük
1485 Okunma.
25 Temmuz 2016
Sistem basın günü ve yavru vatan
1365 Okunma.
21 Temmuz 2016
Doğru söylem
1597 Okunma.
20 Temmuz 2016
Ülkem Türabımdır
1531 Okunma.
19 Temmuz 2016
Şimdi ne olacak?
1200 Okunma.
18 Temmuz 2016
Darbeyi önlemek demokrasiyi kurtarmaksa
1479 Okunma.
16 Temmuz 2016
Darbe biletleri pahalıydı
1571 Okunma.
15 Temmuz 2016
AB İngiltere ve Türkiye
1136 Okunma.
12 Temmuz 2016
Savaş acılar ve yeni şehitler
1082 Okunma.
11 Temmuz 2016
Devleti hiçe saymak
1459 Okunma.
10 Temmuz 2016
Ali İsmail Korkmaz neden linç edildi?
1115 Okunma.
08 Temmuz 2016
Çatışan kültürler
1761 Okunma.
07 Temmuz 2016
Aziz Nesin Hocam
1159 Okunma.
28 Haziran 2016
Bir sen varsın
1296 Okunma.
27 Haziran 2016
Türkiye savrulacak ülke mi?
1153 Okunma.
22 Haziran 2016
Bebeler
1157 Okunma.
21 Haziran 2016
Olmadı böyle
1453 Okunma.
20 Haziran 2016
Çoban Sülo ve Sülolar
1269 Okunma.
17 Haziran 2016
Kavramlar ve Kurumlar KHK ile nasıl yönetilir?
1324 Okunma.
16 Haziran 2016
Şaştım kaldım
1262 Okunma.
15 Haziran 2016
"Yaşasın Cumhuriyet" demek yetmiyor yaşatmalıyız
1067 Okunma.
13 Haziran 2016
Güç ve kuvvetlerin tek noktada ki riski
1544 Okunma.
13 Haziran 2016
İçimizde ki firavun
1293 Okunma.
10 Haziran 2016
Devletle oyun olmaz
1001 Okunma.
09 Haziran 2016
Feriştahı gelse bizi durduramaz!
1802 Okunma.
08 Haziran 2016
Kalem Susunca
1286 Okunma.
07 Haziran 2016
Dış Politika ve Türkiye gerçeği
1399 Okunma.
06 Haziran 2016
Alman Faşizmi
1488 Okunma.
03 Haziran 2016
Dönme dolapta siyaset
1372 Okunma.
02 Haziran 2016
Ermeni soykırımı ve emperyalizmin oyunları
1237 Okunma.
31 Mayıs 2016
Muhalefet olmadan demokrasi
1190 Okunma.
28 Mayıs 2016
Devrimcilik, Deniz Baykal ve Metin Lütfü Baydar
2018 Okunma.
27 Mayıs 2016
Sivilleştirilmeyen demokrasi ve başkanlık
1250 Okunma.
26 Mayıs 2016
Anayasayı bilmek mi, bilmemezlik mi?
1245 Okunma.
25 Mayıs 2016
Bir dönem kapanmadı
1528 Okunma.
21 Mayıs 2016
Türkiye meselesi mecliste çözülür
1535 Okunma.
20 Mayıs 2016
Bugün Cumhuriyetin günü
1210 Okunma.
19 Mayıs 2016
Güneşin Doğuşudur 19 Mayıs
1340 Okunma.
18 Mayıs 2016
Dokunulmazlık aba altında sopa
1261 Okunma.
17 Mayıs 2016
Parlamento yok sayılırsa, yol partili devlete gider!
1495 Okunma.
15 Mayıs 2016
Siyasete yön vermek(2)
1361 Okunma.
13 Mayıs 2016
Siyasete yön vermek (1)
1634 Okunma.
11 Mayıs 2016
Yolun sonu görülüyor
1557 Okunma.
08 Mayıs 2016
Ayağınıza turap olsak azdır
1356 Okunma.
05 Mayıs 2016
Lobi olmanın önemi
1263 Okunma.
04 Mayıs 2016
Alevilikte din ve inanç anlayışı
1389 Okunma.
03 Mayıs 2016
Barışı Kucaklamak
1263 Okunma.
28 Nisan 2016
İsmail Kahraman kendini yok saymıştır
1380 Okunma.
27 Nisan 2016
Ermeni soykırımı ve emperyalizm
1219 Okunma.
26 Nisan 2016
Barış adı, toprağın anası
1444 Okunma.
25 Nisan 2016
Demokrasi ve gerekli olan CHP
1176 Okunma.
23 Nisan 2016
Türkiye’nin var oluş nedenidir 23 Nisan
1124 Okunma.
22 Nisan 2016
Orta oyun bunun adı
1130 Okunma.
21 Nisan 2016
Ortadoğu ceheneminde bir düş
1245 Okunma.
20 Nisan 2016
Legal ideolojilere hukuk sahip çıkmalıdır
1270 Okunma.
19 Nisan 2016
Son virajda ki Türkiye!
1114 Okunma.
18 Nisan 2016
Aydın’da ve bölgede iktidar olmak
1124 Okunma.
17 Nisan 2016
Aydın’da ve bölgede iktidar olmak
1249 Okunma.
15 Nisan 2016
Kuşadası ve Özlem Çerçioğlu
1275 Okunma.
15 Nisan 2016
Yenilenebilir enerjiler varken Erzurum niye?
1128 Okunma.
13 Nisan 2016
Kendimizi anlayalım sema hanım
1315 Okunma.
12 Nisan 2016
Maraş’taki direnişi anlamak adına
1468 Okunma.
11 Nisan 2016
Dil çirkinleşirse
1341 Okunma.
10 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre-2
1307 Okunma.
09 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre(3)
1143 Okunma.
08 Nisan 2016
Gelinen noktada yokuz
1143 Okunma.
06 Nisan 2016
Kendimize gelelim
1174 Okunma.
05 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre(1)
1106 Okunma.
02 Nisan 2016
Aklımızı başımıza alalım
1276 Okunma.
01 Nisan 2016
Özlem Çerçioğlu başarır
1246 Okunma.
31 Mart 2016
Ağlamak yetmez söylemeliyiz
1082 Okunma.
29 Mart 2016
Yiğidim aşka ağlarsa
1093 Okunma.
28 Mart 2016
Terör nereye, böyle mi çözülür
1217 Okunma.
25 Mart 2016
Kuzuların çığlığı
1397 Okunma.
24 Mart 2016
Bal arıları
1174 Okunma.
23 Mart 2016
Bülent Tezcan der ki!
1283 Okunma.
21 Mart 2016
Demokratik ülkede yaşamak
1187 Okunma.
18 Mart 2016
Aydın’da yerele lider olmak
1139 Okunma.
17 Mart 2016
Biz bize ve korkusuzluğa yakınız
1194 Okunma.
16 Mart 2016
Doğan Demir uğurlar ola
1540 Okunma.
15 Mart 2016
Acılar nasır bağladı
1265 Okunma.
15 Mart 2016
Büyük Söze Sarılmak Gerek Başkan
1267 Okunma.
13 Mart 2016
Sevgili Can Berkin
1221 Okunma.
11 Mart 2016
Anaların oğulları
1451 Okunma.
09 Mart 2016
İnsan amaç din araçtır
1488 Okunma.
08 Mart 2016
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe atfen
1271 Okunma.
07 Mart 2016
Hilafet ve laiklik
1249 Okunma.
04 Mart 2016
Türkiye ve enflasyon
1226 Okunma.
03 Mart 2016
Acı ve sağlık kader mi?
1112 Okunma.
02 Mart 2016
Devlet, anayasa ile doğar ve yaşar
1688 Okunma.
29 Şubat 2016
Yanlışa direnmek gerek
1424 Okunma.
27 Şubat 2016
Sözde değil özde tüzük
1166 Okunma.
24 Şubat 2016
Atabay kamuyu neden önemsemiyor!
1108 Okunma.
23 Şubat 2016
Ahtı vefa
1418 Okunma.
22 Şubat 2016
Siyasetin ses verme zamanıdır
1120 Okunma.
20 Şubat 2016
Samimi değiller
1365 Okunma.
19 Şubat 2016
Birliğe çağrı
1115 Okunma.
18 Şubat 2016
ADÜ Aydın’ın sorumluluğunu hmeli(2)
1252 Okunma.
17 Şubat 2016
ADÜ Aydın’ın sorumluluğunu hmeli
1235 Okunma.
16 Şubat 2016
Savaşlar ekonomiyi yok ediyor
1109 Okunma.
15 Şubat 2016
Hızır oruçları
1219 Okunma.
15 Şubat 2016
Neler oluyor
1180 Okunma.
12 Şubat 2016
İnsan pazarlamak(2)
1199 Okunma.
11 Şubat 2016
İnsan pazarlamak
1271 Okunma.
09 Şubat 2016
Kuşak devrimi olacak ise tam zamanı
1356 Okunma.
08 Şubat 2016
Son Noktada Ahmet Deniz Atabay
1836 Okunma.
06 Şubat 2016
Atabay suskunluğunu bozdu
1331 Okunma.
04 Şubat 2016
Yerel yönetimlerde adalet
1275 Okunma.
03 Şubat 2016
Didim Belediye Başkanı nereden koşuyor!
1844 Okunma.
02 Şubat 2016
Didim’de sosyal demokrat başkan
1607 Okunma.
30 Ocak 2016
Anayasa evrensel değerdir
1170 Okunma.
29 Ocak 2016
Riyakat
1484 Okunma.
27 Ocak 2016
Hukuk zayıflarsa
1157 Okunma.
26 Ocak 2016
Türkiye Cenevre’ye gitmeli mi?
1159 Okunma.
25 Ocak 2016
Uğur Mumcu olmak
1321 Okunma.
24 Ocak 2016
Karne çocukların sevinci olsun
1221 Okunma.
22 Ocak 2016
Yol ve yola erkân
1278 Okunma.
21 Ocak 2016
Kurultay serin sularda terlemektir(2)
1388 Okunma.
20 Ocak 2016
Kurultay serin sularda terlemektir
1370 Okunma.
19 Ocak 2016
Basın Aydın’ın sesi olmalı
1381 Okunma.
18 Ocak 2016
Kurultay barışın ve değişimin aydınlığı olsun
1248 Okunma.
15 Ocak 2016
Birlikte yönetmek
1295 Okunma.
14 Ocak 2016
İlim irfan pazara düşerse
1276 Okunma.
13 Ocak 2016
Kurultaya giderken (5)
1313 Okunma.
11 Ocak 2016
Kardeşlik ve barış evrenseldir
1275 Okunma.
11 Ocak 2016
Kurultaya giderken(4)
1185 Okunma.
08 Ocak 2016
Kurultaya giderken(3)
1212 Okunma.
07 Ocak 2016
Kurultaya giderken (2)
1507 Okunma.
06 Ocak 2016
Kurultaya giderken
1196 Okunma.
06 Ocak 2016
İnsan yaşamında ekonomi ve basın
1194 Okunma.
04 Ocak 2016
Bu çocuk büyüyecek mi?
1260 Okunma.
01 Ocak 2016
Umuda yolculuk
1096 Okunma.
31 Aralık 2015
Yılbaşı yoldaşın olsun
1220 Okunma.
29 Aralık 2015
CHP Aydın ilde siyaset ve samimiyet
1410 Okunma.
28 Aralık 2015
Devlette Devamlılık Esastır
1652 Okunma.
26 Aralık 2015
İkinci Adam
1244 Okunma.
25 Aralık 2015
KUBİLAY
1282 Okunma.
24 Aralık 2015
Yaşamak ve Yaşatmak
1318 Okunma.
23 Aralık 2015
Büyük Söze Sarılmak Gerek Başkan
1345 Okunma.
22 Aralık 2015
Güçler Dengesi ve Aydın
1586 Okunma.
20 Aralık 2015
Maraş Katliamı insanlık suçudur
1208 Okunma.
19 Aralık 2015
Aydın’da Yerele Lider Olmak
1206 Okunma.
18 Aralık 2015
Terör Nereye, Böylemi Çözülür
1100 Okunma.
17 Aralık 2015
CHP Aydın Sırat Üstünde
1394 Okunma.
16 Aralık 2015
Nereye Gidiyoruz
1243 Okunma.
15 Aralık 2015
17 YAŞINDA OLMAK
1855 Okunma.
14 Aralık 2015
Ortadoğu Beddua Altında
1462 Okunma.
12 Aralık 2015
Durumu Kurtarmak Değil Düzeltmek Lazım
1271 Okunma.
11 Aralık 2015
Türkiye’nin var oluş nedeni
1284 Okunma.
10 Aralık 2015
LİDER OLMAK
1182 Okunma.
09 Aralık 2015
Onur’u Kırmasınlar
1237 Okunma.
08 Aralık 2015
Kuşadası’nda Siyasetin Yüzü
1292 Okunma.
07 Aralık 2015
Bir Başkanın Haykırışı
1257 Okunma.
05 Aralık 2015
Rusya ne yapmak istiyor
1395 Okunma.
04 Aralık 2015
DEMOKRASİ ve CHP
1200 Okunma.
03 Aralık 2015
Bu Gol Yenir mi?
1310 Okunma.
02 Aralık 2015
Rusya Neler Yapar?
1384 Okunma.
01 Aralık 2015
Bunları Neden Söylediniz?
1228 Okunma.
30 Kasım 2015
Barışı Kucaklamak
1314 Okunma.
28 Kasım 2015
Aydın’da Basın ve Klavyeci Silahşorlar
1544 Okunma.
27 Kasım 2015
İnançların Gölgesinde Kadın
1328 Okunma.
26 Kasım 2015
İktidar Olmak Senkronize Hükümet de
1315 Okunma.
25 Kasım 2015
Bayırbucak’ta Kızıltepe
1352 Okunma.
24 Kasım 2015
Öğretmenim Atamdır
1404 Okunma.
23 Kasım 2015
Çocuklar Üşümesin
1206 Okunma.
21 Kasım 2015
GÜÇLER DENGESİ
1375 Okunma.
20 Kasım 2015
Delegasyon Sistemi Ayrıştırır
1393 Okunma.
19 Kasım 2015
IŞİD Denilen Yüz Yılın Belası(3)
1508 Okunma.
18 Kasım 2015
Buna Parti İçi Demokrasi mi Diyorsunuz?
1608 Okunma.
14 Kasım 2015
Cumhuriyet ile yüzleşmek vazifedir
1330 Okunma.
14 Kasım 2015
Aleviler Kendilerini Korumalıymış
1131 Okunma.
12 Kasım 2015
Merkez Ölçekli Deprem
1291 Okunma.
11 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(6)
1405 Okunma.
10 Kasım 2015
10 Kasım Kaybedilen Karakterdir
1238 Okunma.
09 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilen Hükümetini Bekliyor(5)
1357 Okunma.
07 Kasım 2015
Türkiye Yönetilebilir Hükümetini Bekliyor(4)
1288 Okunma.
06 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(3)
1554 Okunma.
05 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(2)
1196 Okunma.
04 Kasım 2015
Hoş Görünün Barış Dili
1298 Okunma.
03 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir İktidarını Bekliyor(1)
1680 Okunma.
02 Kasım 2015
ÖZGÜRLÜK MAVİLİKTİR
1115 Okunma.
31 Ekim 2015
HOŞ GÖRÜNÜN BARIŞ DİLİ
1653 Okunma.
31 Ekim 2015
Ayrışan Türkiye'den Bir Olmaya 1 Kasım’a Yol Almaya
1301 Okunma.
30 Ekim 2015
ELDE KALAN CUMHURİYET BİZİMDİR
1241 Okunma.
30 Ekim 2015
TÜRKİYE KAYYUM ALTINDA
1283 Okunma.
28 Ekim 2015
Türkiye Yeni Bir Dil Bekliyor
1551 Okunma.
27 Ekim 2015
Sistemi Değiştirmek Sizin İşiniz İdi Sayın Arınç!
1395 Okunma.
27 Ekim 2015
Bu Yolu Karartma Bülent Arınç
1308 Okunma.
24 Ekim 2015
Umutların Yeşerdiği Yerdeyiz
1397 Okunma.
23 Ekim 2015
İslami Siyaset ve Sentez
1239 Okunma.
22 Ekim 2015
CHP ve GÜÇ BİRLİĞİ
1318 Okunma.
21 Ekim 2015
Kendine “HUKUK” Bireye Suç
1237 Okunma.
20 Ekim 2015
Seçimi Okumak Sonucu Belirleme İradesini Yazmak
1380 Okunma.
19 Ekim 2015
Merkel, Mülteci ve Avrupa Birliği
1711 Okunma.
18 Ekim 2015
Kavramların Özerkliği, Kurumların Dinamiği
1219 Okunma.
17 Ekim 2015
IŞİD Neden Sterilize Edilmiyor
1331 Okunma.
15 Ekim 2015
NEREYE TIRMANIYORUZ?
1414 Okunma.
14 Ekim 2015
Vicdanlar Konuşuyor, Akıllar Tutuluyor
1405 Okunma.
13 Ekim 2015
Devletin Bekasında Büyük Oynamak
1050 Okunma.
11 Ekim 2015
MUHARREM AYI
1280 Okunma.
09 Ekim 2015
Aydın’ın Mallarının Alınışı Kader mi?
1310 Okunma.
08 Ekim 2015
SİYASİ BAŞARI
1392 Okunma.
06 Ekim 2015
Rusya ve Amerika “Emperyalizm Haddini Bilecek”2
1466 Okunma.
04 Ekim 2015
Rusya ve İran;”Emperyalizm Haddini Bilecek”1
1370 Okunma.
03 Ekim 2015
İnsanı Harmana Çevirip Eze Eze Öldürmek
1355 Okunma.
02 Ekim 2015
Sistemin Holiganları
1480 Okunma.
01 Ekim 2015
Ortadoğuda Roller Değişiyor
1371 Okunma.
29 Eylül 2015
AZİZ HOCAM NESİN
1482 Okunma.
27 Eylül 2015
Bu Yaptığınız Millete Zuldür!
1682 Okunma.
25 Eylül 2015
SİYASİ BAŞARI
1150 Okunma.
23 Eylül 2015
Dünya Savaşlarından Teröre-3
1331 Okunma.
21 Eylül 2015
Dünya Savaşlarından Teröre-2
1463 Okunma.
20 Eylül 2015
Siyasal Zeminde Örgütsel Boyut ve Akademik Yapılanma
1505 Okunma.
19 Eylül 2015
DÜNYAYI YÖNETMEK
1443 Okunma.
18 Eylül 2015
BİR YAZARIN GÜNLÜĞÜ
1192 Okunma.
16 Eylül 2015
GENÇLİK KOLLARI
1417 Okunma.
15 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz-3
1455 Okunma.
14 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz-2
1377 Okunma.
12 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz
1520 Okunma.
12 Eylül 2015
Geçmişi Anmak Geleceğe Işık Tutmak
1383 Okunma.
11 Eylül 2015
HOŞ GÖRÜ
1425 Okunma.
09 Eylül 2015
Ülkemizin ve Milletimizin Bekası
1414 Okunma.
07 Eylül 2015
Muktedirlerin Çöküsü, Kandırılan Zihniyetler
1352 Okunma.
06 Eylül 2015
AKP PARELEL DEVLETE KARŞI
1393 Okunma.
04 Eylül 2015
MUHALFET OLMAK
1452 Okunma.
03 Eylül 2015
ALEVİLİKTE DİN VE İNANÇ ANLAYIŞI
1473 Okunma.
02 Eylül 2015
ONURLU DEVLET DURUŞU
1496 Okunma.
01 Eylül 2015
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
1278 Okunma.
28 Ağustos 2015
DENKLEMİ ÇÖZMEK
1402 Okunma.
27 Ağustos 2015
BARIŞ OLMALI ADI
1392 Okunma.
26 Ağustos 2015
ALEVİLER TAŞIYICILIĞA SON DİYOR
1531 Okunma.
23 Ağustos 2015
GAZETE ve HABERCİLİK
1482 Okunma.
21 Ağustos 2015
DEVRİMLERİMİZ VE İSLAMİ SİYASET
1426 Okunma.
19 Ağustos 2015
SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK
1362 Okunma.
18 Ağustos 2015
GÜÇ KİRLİLİĞİ
1459 Okunma.
15 Ağustos 2015
FARKLILIKLAR ZENGİNLİKTİR
1481 Okunma.
14 Ağustos 2015
TÜRKİYE’DE SİYASETİ OKUMAK
1441 Okunma.
10 Ağustos 2015
BEZ BEBEK
1528 Okunma.
26 Temmuz 2015
SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?
1692 Okunma.
20 Temmuz 2015
BUNUN ADI IŞİD İSE
1549 Okunma.
17 Temmuz 2015
BAYRAMI YAŞAMAK
1412 Okunma.
15 Temmuz 2015
Oruç Tutmuyorsan Linç Edilirsin
1244 Okunma.
08 Temmuz 2015
DOĞAN DEMİR, İÇİMİZDE Kİ HINZIR PAŞA
1854 Okunma.
05 Temmuz 2015
Didim Cem Evi Genel Kurulu Alevilerin Sınavıdır
1811 Okunma.
30 Haziran 2015
Güney ve Kuzey Irak'taki Cehennem
1434 Okunma.
23 Haziran 2015
KAN ÇİÇEKLERİ
1723 Okunma.
19 Haziran 2015
Buharlaşan Devlet
1563 Okunma.
17 Haziran 2015
PARLAMENTER SİSTEM
1500 Okunma.
16 Haziran 2015
Kral Çıplak Kalırsa
1520 Okunma.
15 Haziran 2015
ÜFÜRÜN DÜŞSÜNLER
1348 Okunma.
11 Haziran 2015
Sür Restorasyon
1522 Okunma.
09 Haziran 2015
Bugün Dünden İyidir
1564 Okunma.
08 Haziran 2015
Bunun adı halk ne derse o
1580 Okunma.
04 Haziran 2015
EL İNSAF
1431 Okunma.
25 Mayıs 2015
Devletin Parası Çerez Parası
1485 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 Mayıs Kalpaklı Devrim
1895 Okunma.
14 Mayıs 2015
Üstünlerin üstünlüğü akreditasyon
1318 Okunma.
13 Mayıs 2015
CHP Neleri Önerdi? AKP Neleri Reddetti?
1639 Okunma.
07 Mayıs 2015
On İki Yıldır Bu Ekonomiyi Siz Yönettiniz!
1494 Okunma.
04 Mayıs 2015
Helal Etmiyor Bu Millet Size
1788 Okunma.
01 Mayıs 2015
Aleviler katlediliyor!
1662 Okunma.
30 Nisan 2015
CHP Aydın Aday Adayları ve İl Başkanı Hikmet Saatçi
2300 Okunma.
25 Nisan 2015
Muhtar Amca Bilirse En İyisini Yapar
1855 Okunma.
23 Nisan 2015
23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır
1342 Okunma.
19 Nisan 2015
Son Yüz Yılın Kaderini Değiştirecek Seçim Bildirgesi
1661 Okunma.
13 Nisan 2015
Ölmek Barış Değildir
1640 Okunma.
10 Nisan 2015
Doğa Ana Kızarsa Hiroşima Kaç Yazar
1416 Okunma.
07 Nisan 2015
Cumhuriyet ve Demokrasi
1534 Okunma.
04 Nisan 2015
Türkiye’de Neler Oluyor!
1607 Okunma.
01 Nisan 2015
Türkiye Eşiğin Neresinde?
1428 Okunma.
09 Mart 2015
AYDIN'IN DEĞERLERİ ve TOPRAKLARI YAĞMALANIYOR
2172 Okunma.
02 Mart 2015
DEVRİMLERİMİZ
1882 Okunma.
25 Şubat 2015
Sevgi, CHP ve Güç Birliği
1664 Okunma.
16 Şubat 2015
Özgecan Sevgili Kız Kardeşim...
1558 Okunma.
12 Şubat 2015
Ermeni oyunu nereye kadar?
1521 Okunma.
05 Şubat 2015
GÜÇ KİRLİLİĞİ...
1544 Okunma.
03 Şubat 2015
Kapılar Böyle Kalsın...
1542 Okunma.
30 Ocak 2015
Cumhurbaşkanı Aleviliği Konuşursa!
1739 Okunma.
29 Ocak 2015
Aydın'ın Malları ''Aydınlının Alın teridir''
1776 Okunma.
25 Ocak 2015
Şevket Bedir diye bir sevgili kardeş...
1721 Okunma.
22 Ocak 2015
Özgürleşen Toplum Sesinin, Siyasetteki Gücü
1555 Okunma.
16 Ocak 2015
BENDEN SANA ÜSTAD
1714 Okunma.
12 Ocak 2015
Bir Sabah Uyandık, Baktık Dil Yok Olmuş
1943 Okunma.
11 Ocak 2015
Duymuyorsan Duyurayım Sayın Vekil!
1814 Okunma.
10 Ocak 2015
BABIALİ
2031 Okunma.
08 Ocak 2015
ŞEPER'E SU VERELİM
1670 Okunma.
05 Ocak 2015
Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz!
2181 Okunma.
02 Ocak 2015
2014 DİYE BİR YIL ESTİ GEÇTİ
1771 Okunma.
01 Ocak 2015
ANAYASA ASIL OLANDIR
2968 Okunma.
23 Aralık 2014
MAHKUM OLAN TÜRKİYEDİR
1976 Okunma.
16 Aralık 2014
Özgürlükler Darbe Kaldırmaz
2750 Okunma.
04 Aralık 2014
CANLAR ALEVİ CANLAR
2209 Okunma.
28 Kasım 2014
Muhteva Analizi
2091 Okunma.
22 Kasım 2014
24 Kasım Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini Kabul Ettiği Gündür…
2921 Okunma.
20 Kasım 2014
Zeytin de sever..
1837 Okunma.
16 Kasım 2014
Siyasette Emek Hırsızlığı
1901 Okunma.
14 Kasım 2014
Selam Olsun AKP’ye Gönül Verenlere…
2373 Okunma.
10 Kasım 2014
On Kasım Güneşin Battığı Gündür…
2625 Okunma.
07 Kasım 2014
Görmeyen Gözleri Değil, Konuşamayan Dilleri Çözmek İçin
1737 Okunma.
01 Kasım 2014
Cumhuriyet Ulus Devlet Olmaktır
1791 Okunma.
26 Ekim 2014
Vatan Kan Gölü, Güldürmeyin İnsanı
1919 Okunma.
24 Ekim 2014
Ortadoğu Cehenneminde Yüzen Gemi "TÜRKİYE"
1716 Okunma.
15 Ekim 2014
Bir Sonraki Hamle Nereye?
2078 Okunma.
08 Ekim 2014
Kobali'de Katledilen Aşağılanan İnsandır
1928 Okunma.
03 Ekim 2014
CHP’yi Aydın'da Tanımlamak
2748 Okunma.
01 Ekim 2014
İNSAN ve AKIL
1725 Okunma.
27 Eylül 2014
Ya Onlarda Geri Dönerse!!..
2174 Okunma.
21 Eylül 2014
Size Yakışmadı Bekir Coşkun!
1851 Okunma.
19 Eylül 2014
ZORUNLU DİN DERSLERİ
1659 Okunma.
12 Eylül 2014
12 Eylül ve Darağacı
1908 Okunma.
12 Eylül 2014
12 Eylül ve Darağacı
2110 Okunma.
02 Eylül 2014
BASIN VE İLAN KURUMU...
1875 Okunma.
30 Ağustos 2014
30 Ağustos ve Aydın'ın Malı Aydın'ındır...
1952 Okunma.
24 Ağustos 2014
Yeni Türkiye ve Kaybolan Cumhuriyet Değerleri
2267 Okunma.
19 Ağustos 2014
Kurultay ve Kemal Kılıçdaroğlu...
1712 Okunma.
16 Ağustos 2014
Kerbela'da İmam Hüseyin… Zeytinköy'de Alevi Mezar Taşları...
2677 Okunma.
14 Ağustos 2014
Sağduyu CHP... Biraz Sağduyu CHP'liler...
1678 Okunma.
13 Ağustos 2014
SEÇİMDEN KARELER...
1780 Okunma.
08 Ağustos 2014
MARKA KIRILIRSA?...
1813 Okunma.
07 Ağustos 2014
DİNDARLIK MI? DİNCİLİK Mİ?
2067 Okunma.
04 Ağustos 2014
Samimiyetsiz Arınç
1848 Okunma.
01 Ağustos 2014
Taypelere Meşruiyet Kazandırmaktır Bunun Adı...
1794 Okunma.
27 Temmuz 2014
Gel de Yazma...
1842 Okunma.
25 Temmuz 2014
Gel de Yazma...
2085 Okunma.
22 Temmuz 2014
Gazetecilik Uzun İnce Bir Yolda...
1710 Okunma.
19 Temmuz 2014
Müslümanız Hani Neredeyiz!
1814 Okunma.
18 Temmuz 2014
Müslüman Kim?
1948 Okunma.
17 Temmuz 2014
TC'ne Cumhurbaşkanı Seçmek Vebal İster...
1466 Okunma.
16 Temmuz 2014
Yürekler Ağlıyor mu? Ağlıyor mu?
1834 Okunma.
12 Temmuz 2014
Türkiye ve CHP Kuşak Devrimini Yapmalı...
1793 Okunma.
07 Temmuz 2014
Din Medeniyettir…
2490 Okunma.
28 Haziran 2014
RAMAZAN AYI...
1905 Okunma.
26 Haziran 2014
Sahipsizlik ve Ülkenin Çobanı
1938 Okunma.
15 Haziran 2014
NASIL BİRİ...
2054 Okunma.
13 Haziran 2014
Cumnuriyet
1904 Okunma.
Haber Yazılımı