Enerya Doğal Gaz Reklam
Rıdvan Eşin
Maya Güzellik
Tuğba Kuruyemiş
Yazı Detayı
02 Nisan 2017 - Pazar 23:54 Bu yazı 1725 kez okundu
 
Anayasa nasıl yapılmalı/hazırlanmalı
Erdal Demir
akd.aydin@hotmail.com
 
 

Anayasal, yapılış biçimlerine göre;

1-Otokratik anayasalar

* Monarşik anayasalar (Ferman, Sözleşme gibi)

* Otoriter anayasalar

2-Demokratik anayasalar

* Kurucu plebisit (Evet-Hayır)

*Kurucu Meclis/Konvansiyon (Halkın temsilcileriyle yapılır ve halkoyuna sunulur)

*Kurucu referandum (Halk oylaması)

olarak sınıflandırılırlar.

Bir Anayasanın metni/içeriği kadar yapım yöntemi de önemli olup, eğer süreç eksenli bir çalışma yapılacaksa bu süreç, biçiminin özü belirtildiği bir süreç olacaktır.

Anayasalar bir devletin yapısını kuruluş modelini, kurumlarını, kurumlar arasındaki ilişkiyi, işleyiş kurallarını yurttaşların hak ve özgürlüklerini, yükümlülüklerini gösteren bir metindir/belgedir.

Diğer yanıyla da; sonuçta bir toplumsal mutabakat, ortak paydada buluşma metni olduğundan, tüm toplumsal kesimlerin tartışarak hazırladığı çoğulculuğu esas alan sivil ve demokratik bir ortak metindir.

Kalıcı, gerçekçi ve geçerli bir anayasa için her yurttaşın etkin köken, inanç, cinsiyet ve diğer tüm toplumsal aidiyet/mensubiyet yönünden farklılıklarına karşın ortak olanda buluşmaları gerekmektedir.

Bu nedenle de katılımcılık önem kazanmaktadır. Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ndeki’ ‘demokratik katılım Hakkı’nın yurttaşlarca fiilen kullanılması bir zorunluluktur.

Tüm bunlar yerine getirilse de, en ideal beklenen bir anayasa yapılmasıdır.

Halkın/yurttaşın devre dışı bırakıldığı rejimin adı Cumhuriyet de olsa, cumhursuz bir cumhuriyetin hiç bir anlamı kalmaz.

Ayrıca, yurttaşların bir halk oylaması yapıldığında nasıl bir anayasaya oy verdiğini bilme hakkı vardır.

Bunun için de;

-Herkesin üzerinde tartışacağı/değerlendirme yapılacağı ve öneride bulunacağı anayasa taslağının olması ve kamuoyunun bilgisine sunulması,

-Yerellerden başlanarak toplantılar düzenlenmesi ve bu süreçte ifade ve basın özgürlüğü ile kişi güvenliğinin sağlanması,

-İletişim kanallarının açılması, çalışmalarda açıklığın sağlanması, bir zorunluluktur.

Böylesi zamana yayılmış, sonuç eksenli değil, süreç eksenli bir hazırlık döneminde müzakereye/görüşmeye katılanlar, kendi isteklerinin olacağını kabullenmelidir.

Böyle bir yöntem; anayasa yapımında katılımcı sağlamanın yanında;

-Toplumsal kesimlerde bir kültürel değişme

-Tümleci yaklaşım, uzlaşmaz taraftarlık yerine, eleştirel yaklaşım alışkanlığının kazanılmasına,

-Toplumsal barışın sağlanması ve güçlenmesine hizmet eder.

Sevgili okurlarım milletçe duyarlı olmamız gereken bir dönemi kapatıp bir yeni dönemi açacak yeni anayasa konusuna duyarlılık konusunda milletimiz adına endişelerim var. Bizler ve sivil toplum örgütlerinin bu konuya ilgi toplamak adına çalışmalarını sıralamaktan asla geri durmamalıyız.

Tarafsızlığın bu denli taraf davranılarak harcandığı ülkemde ülkem de, yapılacak referandumun milletin ve tebaanın geleceğini ne denli sıkıntıya sokacağını sair dillerle anlattık. Aslında Avrupalının oylamanın sonucunun Evet çıkması öncelliklerinden olduğunu görmemezlikten gelemeyiz. Çünkü ülkenin birçok parçaya bölünmesinin istenmesini nasıl inkâr edebilirler bu saatten sonra. Suriye de Türk ordusunun sahipsiz bir kenara itildiğini göre göre hala bunlardan medet ummak, kumda pire aramaktan öteye gitmeyecektir.

İşte devleti yönetmek, dış politikalar uygulamak devlerin bekasının en önemli görevi olduğunu bir kez daha gördük.

Gördük ki bizim dostumuz ne Rusya nede ABD’dir. Bizim en samimi ve gerçek dostu milletimizdir. İyi ve güçlü bir ekonomi gerekiyor! Birlik ve beraberliğini en kısa zamanda tahsisi. gerekiyor! Siyasette ki ve toplumda ki bölünmüşlüğün bir oyun olduğunu anlamak ve yanlışlardan süratle geri dönmek gerekiyor! Devletin başının ne denli önemli bir misyon yüklendiğinin milletçe ve bir zati kendisinin de bilincinde olarak ülke beraberliğine, güçlü ülke olma bilincine erişilmesinin zaruri yetini görmekteyiz Anlamayan millet değil, anlayan ve çözen bir millet olmanın zamanının geçtiğine inanmıyorum. Yapılması gereken en önemli husus olduğuna milletçe inanmalıyız.

Türkiye yok edilmek ve parçalanmak isteniyor. Bu aşamada dışarıda duran sözde dost devletler bunu ne kadar çok istediğini oynadıkları oyunlar ile çok net bir şekilde göstermektedir.

Hayırlısı olsun bizim olsun başkada çare kalmadı.

ANAYASA NASIL OLMALI

Bu sorunun cevabını sıralı soruların içinde aramalıyız..

1-Yeni ile yeniden-in farkı nedir?

Yeni bir anayasa mı, yenilenen bir anayasa mı?

Eskiden zihinsel bir kopuş olacak mı?

Eğer bir kopuş olacaksa yeni ne olacak, anayasa nasıl bir yöntemle hazırlanacak?

2-Kurgu/paradigma, savunma ve güvenlik konsepti üzerinden sürdürülecek mi?

Bu konseptten vazgeçilecekse yeni konsept demokrasi konsepti olacak mı?

3-İnsan Haklarına saygılı bir anayasa mı? İnsan Haklarına dayalı bir anayasa mı olacak? Yeni anayasa yapımında, onayladığımız uluslararası yargı kararları, Ulusal Program, AB ilerleme Raporları ile kurucu anlaşma olarak kabul edilen Lozan Anlaşması hükümleri göz önünde tutulacak mı? (Özellikle 37,38,39 maddeler)

4-Tabulaştırılmış konular tartışmaya açılacak mı?/kırmızıçizgiler, Anayasa'nın 24. ve 136.maddeler)

Tekçi anlayışın, çokluk anlayışından çoğulculuğa geçme niyeti var mıdır?

Tekçi anlayışa göre yapılanma, yapıyı ve kurumları sürdürmeye yönelik hukuk düzeni, statüko korunarak tek etnik yapı, tek inanç anlayışı sürdürülecek mi?

6-Anayasa'da güçler/erkler ayrılığı nasıl olacak?

7-Parlamenter sistem sürecek mi, yoksa başkanlık ya da yarı başkanlık sistemine mi geçilmek isteniyor?

8-Merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkisi nasıl düzenlenecek? Yerel yönetimler üzerinde merkezin vesayeti sürecek mi? Adem-i merkeziyetçilik işleyecek mi?

9-Başlangıç ve temel ilkelerde devlet anlayışı ne olacak? Devlet karşısında vatandaşın durumu ne olacak? Devlet merkezli bir anayasa mı, insan merkezli bir anayasa mı olacak.

10-Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasıyla ilgili 13.madde konulacak mı?

11-Ekonomik ve toplumsal haklar ile 3.kuşak insan hakları(barış, çevre ve dayanışma hakları gibi)yer alacak mı?

12-Kapsayıcı bir üst kimlikte; eşit yurttaşlık sağlanacak mı?

Yurttaşlık hukuku demokratikleşecek mi?

13-Yurttaşlar olarak kendimize göre ötekileştirildiklerimizin de bizimle aynı haklara sahip olduklarını kabul edebilecek bir kültürel değişime uğradık mı? Çatışma ve kavga kültürü yerine diyalog kurma, müzakere/görüşme sonucu ortak paydalar bulmaya çalışan bir kültüre ulaşabildik mi?

Sevgili Okurlarım, Dostlarım…

Anayasanın yaşadığımız ülkenin insanlarının karşı karşıya ve AKP'nin açılım politikalarının sonucu, ucu açık bırakılmasının ardından doğan sancılar ne yazık ki bu yazdıklarımızın tümünü karşımıza SORULAR olarak çıkarmıştır. Biz aydınlar bu soruları sorarak, yeni anayasanın demokrasiyle uyumlu olmayan her noktasını iyi anlatmalıyız.

Bu söylemler ne yazık ki geride kaldı gibi görünüyor! Çünkü katılımcı ve sorgulayıcı olmayan bir anayasa çok çabuk gündeme geldi ve yeni yapılanmalara kapalıdır. Görünen o ki bizlerin katkı koyamadığı bir yapılanmayla önümüze getirilen bir anayasa, yıllara sair sorunlar yaşayacak kaderi paylaşmaktan uzak olmayacaktır. Oysa yıllarca vesayetçiler tarafından hazırlanmış 1981 Anayasasının, yeni sayfada demokratik ve çağdaş yüzüyle taşınmasını sağlamak, katılımcı ve zahmetli bir çalışmayla ancak ortaya çıkabileceği gerçeğini asla unutmamalıyız.

Her geriye dönüp yıkımları onarmak adına yapılan sözde çalışmalar, demokrasinin sivilleşmesini engelleyici nedenlerden olmuştur. Yeni Anayasa umutların bağlı olduğu geleceği tahsis etmesi umuduyla, bu milletin kaybedecek ve deneme yanılma yoluyla aydınlığa ve çağdaşlığa ulaşa bileceğini ummak ve beklemek gibi artık artı bir vaktinin olmadığını bilmeliyiz ve bunu asla unutmamalıyız!

 
Etiketler: Erdal Demir, Anayasa nasıl yapılmalı/hazırlanmalı
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
05 Ağustos 2019
Jeotermal ölüm müdür?
720 Okunma.
16 Haziran 2019
Yenidünya ve esen rüzgâr
825 Okunma.
03 Haziran 2019
Modern dünyanın İstanbul’u
1326 Okunma.
23 Nisan 2019
İmamoğlu diye biri
1312 Okunma.
22 Nisan 2019
Yürekli adamsın
1148 Okunma.
13 Nisan 2019
Benim derdim ülkemdir vatanımdır
1119 Okunma.
08 Nisan 2019
Ne seçimmiş, nasıl bir bahara giriş böyle
1213 Okunma.
01 Nisan 2019
Efeler Kuvayi Milliye oynadılar
1208 Okunma.
29 Mart 2019
Ömer Günel finale koşuyor
1055 Okunma.
26 Mart 2019
Ramak kala
795 Okunma.
21 Mart 2019
Soyut kavramın somut uygulanması
781 Okunma.
18 Mart 2019
Sandık şeffaf
706 Okunma.
08 Mart 2019
Muhalefet konuşuyor
804 Okunma.
04 Mart 2019
Dur demek lazım daha fazla gecikmeden
989 Okunma.
25 Şubat 2019
Yerelden genele siyaset
915 Okunma.
17 Şubat 2019
CHP yerel seçim tablosu
1353 Okunma.
09 Şubat 2019
Saat güne yeniden çalsa
1398 Okunma.
04 Şubat 2019
Aydın’da bir bilim adamı
1282 Okunma.
28 Ocak 2019
Yağız delikanlı
2425 Okunma.
22 Ocak 2019
Zaman aşımına uğramak
1080 Okunma.
14 Ocak 2019
Bugünler yarınları aratmasın
1054 Okunma.
07 Ocak 2019
Bu çocuk büyüyecek mi!
1170 Okunma.
01 Ocak 2019
2018 unutmak adına
907 Okunma.
24 Aralık 2018
Yerele ve ülkeye hayırlı olsun
1329 Okunma.
17 Aralık 2018
Türkiye'nin varoluş nedini
929 Okunma.
11 Aralık 2018
Bir siyasi partinin kaderi bu olmamalı
1023 Okunma.
05 Aralık 2018
Ben bu siyasetin göbeğine kalem kırarım
1098 Okunma.
26 Kasım 2018
Yenidünyada düşler harikası
1252 Okunma.
18 Kasım 2018
Dönme dolap
1267 Okunma.
12 Kasım 2018
Mustafa Kemal'i anmak
1103 Okunma.
07 Kasım 2018
Didim’de siyaset cadı kazanın da
1440 Okunma.
27 Ekim 2018
Ahhh siyaset senin adın…
1180 Okunma.
27 Ekim 2018
Aydın nefes alamıyor
965 Okunma.
17 Ekim 2018
Bu nasıl bir siyasettir
1545 Okunma.
13 Ekim 2018
Yazılınca alınacak derslere kızılmayacak
1423 Okunma.
30 Eylül 2018
Yerel seçimlerde aday halkın tercihidir
1928 Okunma.
24 Eylül 2018
CHP’yi izliyoruz
1715 Okunma.
07 Eylül 2018
Dünya Barış Günü
1645 Okunma.
06 Eylül 2018
CHP'de demokrasi ve örgütün gücü
1065 Okunma.
30 Ağustos 2018
Yerelden yönetmek hayatı
1641 Okunma.
25 Ağustos 2018
Didim'de Aleviler üzerinden siyaset yapmak
3399 Okunma.
25 Ağustos 2018
Bize ABD anlatanlara sözüm var
1286 Okunma.
11 Ağustos 2018
Büyük şehri ele geçirmek
2180 Okunma.
03 Ağustos 2018
Biz neler yaşıyoruz
1284 Okunma.
30 Temmuz 2018
Oynanan oyunlar
1787 Okunma.
20 Temmuz 2018
Genel ve yerelde siyaset
2317 Okunma.
15 Temmuz 2018
Türkiye ve CHP kuşak devrimini yapmalı...
1601 Okunma.
07 Temmuz 2018
Siyaseti doğru okumak
2085 Okunma.
26 Haziran 2018
Kolej takımı
1996 Okunma.
22 Haziran 2018
Ekonomi alabora
1343 Okunma.
18 Haziran 2018
24 Haziran'da umutlar bir demet mavi atlasta
1572 Okunma.
10 Haziran 2018
Bir yiğit tek başına iktidar
2124 Okunma.
02 Haziran 2018
Hesap veren olmak siyasetin yüzü olmalı
1516 Okunma.
26 Mayıs 2018
İrade pazara düşmedi daha
1279 Okunma.
19 Mayıs 2018
19 Mayıs güneşin doğuşudur, umuttur
1420 Okunma.
15 Mayıs 2018
TBMM ve ulusumuz böyle bir dönem görmedi
1353 Okunma.
09 Mayıs 2018
Temiz ve yükselen siyaset
1258 Okunma.
29 Nisan 2018
Anayasa Mahkemesi... Evrensel değerler
1759 Okunma.
21 Nisan 2018
Erken kuşatma çemberi
1693 Okunma.
13 Nisan 2018
Dilin sivri ucu
1181 Okunma.
06 Nisan 2018
Unutulanları yeşertmek liderliktir
1992 Okunma.
01 Nisan 2018
Yiğidim aşka ağlar, aşk vatandır
1602 Okunma.
27 Mart 2018
Bir bu eksikti
1346 Okunma.
19 Mart 2018
İslami fobi
1818 Okunma.
12 Mart 2018
Kadınım anayım emekçiyim insanım
2151 Okunma.
06 Mart 2018
Yokolan Anadolu kültürü ve ahlak yapımızdır
1760 Okunma.
24 Şubat 2018
Hadi tam zamanı sözde değil özde tüzük
1782 Okunma.
19 Şubat 2018
Hızır Oruçları Aleviler ve Suriye
1946 Okunma.
11 Şubat 2018
Milli olmak
2017 Okunma.
06 Şubat 2018
Teşekkürler Kılıçdaroğlu
2514 Okunma.
05 Şubat 2018
Bizi uyandırmak ateşten gömlek giymektir
1752 Okunma.
28 Ocak 2018
Afrin'den Fıratın doğusuna yükselen ses
2249 Okunma.
21 Ocak 2018
Basın Aydın'ın sesi olmalı
1676 Okunma.
14 Ocak 2018
Yozlaşan dünya ve Topuklu'nun iktidar gerçeği
1731 Okunma.
08 Ocak 2018
Aydın ilde fırtına gibi bir kongre
3907 Okunma.
03 Ocak 2018
Güz zamanı 2017
2667 Okunma.
27 Aralık 2017
Hangi partinin incisisin sen
2354 Okunma.
25 Aralık 2017
Ali Çankır diye bir yiğit
3082 Okunma.
19 Aralık 2017
Aydın ilinde lider olmak
2573 Okunma.
16 Aralık 2017
Ortadoğu beddua altında
1748 Okunma.
11 Aralık 2017
CHP'de siyasetin yüzü
1835 Okunma.
08 Aralık 2017
Terlikli Efe mi dedin...
2682 Okunma.
01 Aralık 2017
Benim ülkem karanlığı aydınlatmalı
2129 Okunma.
29 Kasım 2017
Barışı kucaklamak
1935 Okunma.
25 Kasım 2017
Başöğretmenim
2073 Okunma.
17 Kasım 2017
Madem öyle yanıtta böyle
2238 Okunma.
10 Kasım 2017
10 Kasım ve Asrın Lideri
1610 Okunma.
07 Kasım 2017
Cumhuriyet mucizedir
1885 Okunma.
01 Kasım 2017
Didim'de siyaset kirliliği nereye koşuyor
2460 Okunma.
29 Ekim 2017
Bugün 29 Ekim!
1777 Okunma.
27 Ekim 2017
Var olmak ülküdür
1663 Okunma.
21 Ekim 2017
Senin adın Topuklu Efe
3217 Okunma.
11 Ekim 2017
Paraşütle inen başkan
1873 Okunma.
09 Ekim 2017
İnsan ve din
1749 Okunma.
05 Ekim 2017
Rusya, İran, Türkiye
2090 Okunma.
29 Eylül 2017
Bu değil midir Alevilik?
1986 Okunma.
24 Eylül 2017
Muharrem ayı akıl ve idrak ayıdır yassı matem ayıdır
1876 Okunma.
14 Eylül 2017
12 Eylül kayıp olan Türkiye
2253 Okunma.
07 Eylül 2017
CHP'de demokrasi ve örgütün gücü
2291 Okunma.
03 Eylül 2017
Dünya barışa muhtaç
1693 Okunma.
31 Ağustos 2017
30 Ağustos'u yaşamak yaşatmak
1742 Okunma.
30 Ağustos 2017
Siyasetin yeni yüzünde CHP
1855 Okunma.
26 Ağustos 2017
Aydın ili AGC ve yerel basın
1344 Okunma.
19 Ağustos 2017
“C” ile problemi anlamak
1505 Okunma.
12 Ağustos 2017
Onur, gazetecinin gördüğü saygınlıktır
1565 Okunma.
31 Temmuz 2017
İnci'den de aynı açıklama bekliyorum
2267 Okunma.
29 Temmuz 2017
Muamelat ve ukubat
2387 Okunma.
24 Temmuz 2017
Gazetecilik uzun ince bir yolda...
1802 Okunma.
24 Temmuz 2017
Lider olmak devletli olmaktır
1461 Okunma.
16 Temmuz 2017
15 Temmuz yaşanan dönemin yansımasıdır
1936 Okunma.
13 Temmuz 2017
Maltepe'nin ruh ikizi
2370 Okunma.
06 Temmuz 2017
Aziz Nesin Hocam
1829 Okunma.
02 Temmuz 2017
Canıma ten deydi tenimde ateş uyandı
1340 Okunma.
01 Temmuz 2017
Adalete yürüyoruz
1940 Okunma.
26 Haziran 2017
Memleketim benim memleketim
2719 Okunma.
19 Haziran 2017
Ülkemde ilklere imza atmış başarının sırrı
2012 Okunma.
16 Haziran 2017
Bu feryadı duyalım
1813 Okunma.
14 Haziran 2017
Enis Berberoğlu ve Kılıçdaroğlu
1763 Okunma.
14 Haziran 2017
Birlikte düşünmek gücü doğurur
1479 Okunma.
12 Haziran 2017
Benim adım kapitalizm
1648 Okunma.
09 Haziran 2017
Nasıl anlamalıyız
1655 Okunma.
05 Haziran 2017
Zeytin azizidir
1914 Okunma.
05 Haziran 2017
Zorlamayın daha fazla
1550 Okunma.
01 Haziran 2017
Neden böyle olduk
2114 Okunma.
30 Mayıs 2017
Güneşin battığı yerdir
1630 Okunma.
29 Mayıs 2017
Toplumsal duyarlılık
1877 Okunma.
28 Mayıs 2017
Mutlu ve umutlu yaşam adına
1675 Okunma.
25 Mayıs 2017
Türkiye Trump ile daha kötüye gidecek
1837 Okunma.
21 Mayıs 2017
Güneşin Kendisidir 19 Mayıs
2055 Okunma.
15 Mayıs 2017
Baykal lider değildi
1976 Okunma.
11 Mayıs 2017
CHP kumpasa düşürülürse
1626 Okunma.
07 Mayıs 2017
İki sevimli insandan biri
2074 Okunma.
02 Mayıs 2017
Kemal Kılıçdaroğlu ne demeli
3133 Okunma.
02 Mayıs 2017
1 Mayıs işçi ile güçlüdür
1744 Okunma.
30 Nisan 2017
Çanakkale
2293 Okunma.
27 Nisan 2017
Barışı özledik
2204 Okunma.
26 Nisan 2017
Şimdine olacak
1276 Okunma.
25 Nisan 2017
Kim sorumlu
2036 Okunma.
22 Nisan 2017
Meşru olmak devlet geleneğidir
1772 Okunma.
19 Nisan 2017
Ortalık nasıl görünüyor
2277 Okunma.
17 Nisan 2017
Değişim zamanı
2209 Okunma.
14 Nisan 2017
Hangi devlet
2154 Okunma.
12 Nisan 2017
Sırtımızda yığınla büyüyen mülteciler
1636 Okunma.
07 Nisan 2017
Didim'de siyaset kirliliği nereye koşuyor
2936 Okunma.
06 Nisan 2017
Yangınların içinde yangınlar eşikte
1489 Okunma.
04 Nisan 2017
Konuşmak delicesine özgürcesine
1686 Okunma.
30 Mart 2017
Yiğit aşka ağlarsa
2017 Okunma.
28 Mart 2017
Anayasa nasıl olmalı
1683 Okunma.
26 Mart 2017
Demokrasiyi bırakmadılar öğrenelim, yaşayalım
2076 Okunma.
23 Mart 2017
Demokratik ülkede demokrasiyi yaşamak
1543 Okunma.
20 Mart 2017
Medeniyet hayat ve yaşam kaynağıdır
1770 Okunma.
19 Mart 2017
Oğullar anaların incileridir
1902 Okunma.
15 Mart 2017
Düşmanı aramak
1948 Okunma.
13 Mart 2017
Devletlerin sorununu hükümetler çözer
1934 Okunma.
11 Mart 2017
Demokrasi Türkiye'nin ismidir
1604 Okunma.
09 Mart 2017
Evet ve hayır bir oyundur ve Bahçeli de aktördür
2551 Okunma.
07 Mart 2017
Kadınım anayım insanım
2083 Okunma.
05 Mart 2017
3 Mart 1924 ve devrimlerimiz
1663 Okunma.
03 Mart 2017
Uyan güzel senin adın…
2067 Okunma.
01 Mart 2017
Halkın gücü ve iradesi hakkın tecellisidir.
2563 Okunma.
28 Şubat 2017
ABD Irak’a geri dönüyorsa!
2036 Okunma.
27 Şubat 2017
Ahtı vefa insan olmanın gereğidir
1790 Okunma.
24 Şubat 2017
Ortadoğu hülyasında can vermek
2614 Okunma.
22 Şubat 2017
Umutların hayırlısı
1929 Okunma.
20 Şubat 2017
ABD samimi değil olmayacaktır da
2301 Okunma.
17 Şubat 2017
Aklın yoluyla yaşamak gerek
2211 Okunma.
15 Şubat 2017
Özgecan’nın feryadını duydunuz mu
2012 Okunma.
13 Şubat 2017
Kin ve nefretle dünya yönetilemez
1868 Okunma.
12 Şubat 2017
Emperyalizm ile dans edilmez
1886 Okunma.
09 Şubat 2017
Nasıl ve niçin
2323 Okunma.
08 Şubat 2017
Nereden koşuyoruz
1753 Okunma.
06 Şubat 2017
ABD ve Türkiye referandum gerçeği
1254 Okunma.
04 Şubat 2017
Devlet halkının sırtından inmeli
1820 Okunma.
02 Şubat 2017
İmzalamayın Cumhurbaşkanım!
3094 Okunma.
31 Ocak 2017
Bu ülke HAYIR’ı, nede EVET’i kaldıracak durumda değil
1901 Okunma.
29 Ocak 2017
İçeride yığınla büyüyen mülteciler
1896 Okunma.
27 Ocak 2017
OHAL mi referandum mu?
1186 Okunma.
23 Ocak 2017
Dünyanın yeni patronu ve yeni Türkiye
2093 Okunma.
20 Ocak 2017
Kadının kadına şiddeti gök mavinin kararmasıdır
2542 Okunma.
19 Ocak 2017
Radikalleşme ve terörizm
2344 Okunma.
17 Ocak 2017
Geç kalmamak geleceği yakalamaktır
2289 Okunma.
15 Ocak 2017
Deli Dumrul hikâyesi
3001 Okunma.
13 Ocak 2017
Emperyalizmin eli cebimizde, ya biz ne yapıyoruz
2533 Okunma.
12 Ocak 2017
Karanlığa giden yol
2783 Okunma.
10 Ocak 2017
Anayasa demokrasilerde asıldır
2829 Okunma.
09 Ocak 2017
Demokrasi devletin ve milletin teminatıdır
2345 Okunma.
08 Ocak 2017
Sistemin günahı ne
2402 Okunma.
06 Ocak 2017
Türkiye Pakistan olur mu?
3164 Okunma.
04 Ocak 2017
Umuda yolculuk
2070 Okunma.
02 Ocak 2017
Güz zamanı 2016
1786 Okunma.
31 Aralık 2016
Yılbaşı yoldaşın olsun
1526 Okunma.
29 Aralık 2016
Devlette liyakat esastır
1837 Okunma.
27 Aralık 2016
Devletin karakteri milletin gururudur
1742 Okunma.
26 Aralık 2016
İlim evrensel değerlerin özüdür
1706 Okunma.
24 Aralık 2016
Özlem Çerçioğlu'na bir çift sözüm var
2243 Okunma.
22 Aralık 2016
Aydın ili dünya ve siyasetin dengesi
1845 Okunma.
20 Aralık 2016
Neler oluyor?
1585 Okunma.
18 Aralık 2016
Vatan ve şehitler
2207 Okunma.
16 Aralık 2016
Haleb'in arşını
2504 Okunma.
14 Aralık 2016
Kasırganın önündeki Türkiye
1751 Okunma.
12 Aralık 2016
Özlem Efedir... Mesut Ağabey
2253 Okunma.
11 Aralık 2016
Terör Azrail'den zalimsin
3864 Okunma.
10 Aralık 2016
CHP'de siyasetin yüzü
1416 Okunma.
07 Aralık 2016
Millet olmak ve kültürel değerler
1688 Okunma.
04 Aralık 2016
Kapitalistler yönetmeye kalkışınca
1667 Okunma.
01 Aralık 2016
Güle güle melekler
1576 Okunma.
29 Kasım 2016
Avrupa denilen medeniyet siz neredeydiniz
2165 Okunma.
27 Kasım 2016
Celal… Celal diye biri
8038 Okunma.
26 Kasım 2016
Ben devletim ben insanım
2108 Okunma.
24 Kasım 2016
Çocuklar üşümesin öğretmenlere emanet
2580 Okunma.
23 Kasım 2016
Sona doğru
1806 Okunma.
20 Kasım 2016
Delegasyon sistemi ayrıştırır
1722 Okunma.
18 Kasım 2016
32 yıl sonra gelen iktidar (1)
1713 Okunma.
15 Kasım 2016
ABD ve Donald Turump
1658 Okunma.
14 Kasım 2016
Türkiye ve dinamizm
1581 Okunma.
12 Kasım 2016
Yozlaşan Kültür ve Türkiye
2113 Okunma.
10 Kasım 2016
10 Kasım'ı anlamak
1708 Okunma.
07 Kasım 2016
Ne yani ne yapmalı Türkiye
2002 Okunma.
03 Kasım 2016
Neler oluyor bu panik niye
2427 Okunma.
01 Kasım 2016
Büyük olayda küçük hesapların ismi Bülent Tezcan olmamalı
3041 Okunma.
31 Ekim 2016
Aydın’da bir iyi bir kötü
1598 Okunma.
29 Ekim 2016
Cumhuriyet ve onun bayramı ilelebet var olacak
1691 Okunma.
26 Ekim 2016
Umutlar hep yeşerecek
1491 Okunma.
25 Ekim 2016
Barış doğmayan çocuk, barış toprağın anası
1566 Okunma.
23 Ekim 2016
Ben devletin güvencesinde insanca yaşamalıyım
1902 Okunma.
21 Ekim 2016
Demokrasi sevdası ve CHP’li olmak
1926 Okunma.
19 Ekim 2016
Demokrasi adına gelecek adına yeni anayasa
1689 Okunma.
17 Ekim 2016
Aleviler kurban kesince
1918 Okunma.
14 Ekim 2016
İnsan ve Akıl = Zeki ve Dahi
1686 Okunma.
13 Ekim 2016
Neden Hep Ortadoğu?
1582 Okunma.
11 Ekim 2016
Bundan sonra ne olacak?
1828 Okunma.
10 Ekim 2016
Vatan için ölünürse
2006 Okunma.
08 Ekim 2016
Yarbay Ali Tatar'ın katili kim?
1710 Okunma.
06 Ekim 2016
İnsan ile var olan din
1890 Okunma.
05 Ekim 2016
Öğretmenim ve öğretmen adaylarım
1774 Okunma.
04 Ekim 2016
Düşünebilen ve özgürleşen toplum geleceği yazar
1554 Okunma.
02 Ekim 2016
Tüm dünya insanlığına
1453 Okunma.
01 Ekim 2016
Tarih gerçekleri yazar
1414 Okunma.
29 Eylül 2016
Muharrem Ayı ve Didim Cemevi
2013 Okunma.
28 Eylül 2016
CHP VE FATÖ (2)
1479 Okunma.
26 Eylül 2016
CHP ve FETÖ (1)
2308 Okunma.
24 Eylül 2016
15 Temmuz siyasi sorun ve kriptolar
1484 Okunma.
23 Eylül 2016
ABD de öksürük dünyada fırtına
1593 Okunma.
22 Eylül 2016
Ortadoğu'da dengeler kimden yana gelişiyor
1829 Okunma.
20 Eylül 2016
Toplumsal mutabakat demokrasinin gereğidir
1272 Okunma.
19 Eylül 2016
Türkiye de eğitime devrim gerekiyor
1721 Okunma.
18 Eylül 2016
Sanatçı ülkenin sürekliliğidir
1380 Okunma.
15 Eylül 2016
Amerika katil katil… işine bak işine…
1400 Okunma.
09 Eylül 2016
CHP hangi heyecanla
1804 Okunma.
08 Eylül 2016
Yerelde dayanışma yereldeki güç
1240 Okunma.
07 Eylül 2016
Biz neden böyleyiz?
1750 Okunma.
05 Eylül 2016
Sevgi bağının çiçekleri solmasın
1818 Okunma.
03 Eylül 2016
Konuşmak delice ve çılgınca
1999 Okunma.
02 Eylül 2016
Rüzgar nereden eserse
2153 Okunma.
01 Eylül 2016
Barış kardeşlik barış sevgidir
1726 Okunma.
31 Ağustos 2016
30 Ağustos'u anlamak
1639 Okunma.
30 Ağustos 2016
Ulusal Zafer Bayramı kimin?
1495 Okunma.
29 Ağustos 2016
Stratejik düşünce analizi
1676 Okunma.
27 Ağustos 2016
Yılların sorunu
1866 Okunma.
26 Ağustos 2016
CHP Aydın'da ayağına sıkıyor
1745 Okunma.
24 Ağustos 2016
Hak edilmeyen kader değildir
1499 Okunma.
22 Ağustos 2016
Türkiye'nin hassasiyetleri
1510 Okunma.
20 Ağustos 2016
İki değil bir olmak, iri olmak gerek
1356 Okunma.
17 Ağustos 2016
Yaşamak tek ve hür demokrasi adına
2974 Okunma.
16 Ağustos 2016
Bu FETÖ neyin hikayesi
1806 Okunma.
15 Ağustos 2016
Türkiye siyasetin eşiğinde
1563 Okunma.
15 Ağustos 2016
Ekonomi seferberliği
1508 Okunma.
12 Ağustos 2016
Ben insanım sen insansın biz insanız
1566 Okunma.
11 Ağustos 2016
Darbe kalkışması ve ekonomide güven
1612 Okunma.
10 Ağustos 2016
Toplumsal mutabakat
2239 Okunma.
09 Ağustos 2016
Yeni Kapı'dan dünyaya sesleniş
2070 Okunma.
05 Ağustos 2016
Çemberi kırmak
1629 Okunma.
03 Ağustos 2016
KHK uyumlu kararlar olmalı
1609 Okunma.
01 Ağustos 2016
Kaostan Demokrasiye
1673 Okunma.
29 Temmuz 2016
Kendini görmek kendini bilmek
1521 Okunma.
28 Temmuz 2016
Onur bu kadar ucuz mu?
1600 Okunma.
27 Temmuz 2016
Humeyni ve Fetö
1880 Okunma.
26 Temmuz 2016
Demokrasi ve özgürlük
1685 Okunma.
25 Temmuz 2016
Sistem basın günü ve yavru vatan
1578 Okunma.
21 Temmuz 2016
Doğru söylem
1799 Okunma.
20 Temmuz 2016
Ülkem Türabımdır
2322 Okunma.
19 Temmuz 2016
Şimdi ne olacak?
1391 Okunma.
18 Temmuz 2016
Darbeyi önlemek demokrasiyi kurtarmaksa
1674 Okunma.
16 Temmuz 2016
Darbe biletleri pahalıydı
1768 Okunma.
15 Temmuz 2016
AB İngiltere ve Türkiye
1361 Okunma.
12 Temmuz 2016
Savaş acılar ve yeni şehitler
1274 Okunma.
11 Temmuz 2016
Devleti hiçe saymak
1714 Okunma.
10 Temmuz 2016
Ali İsmail Korkmaz neden linç edildi?
1363 Okunma.
08 Temmuz 2016
Çatışan kültürler
1942 Okunma.
07 Temmuz 2016
Aziz Nesin Hocam
1375 Okunma.
28 Haziran 2016
Bir sen varsın
1555 Okunma.
27 Haziran 2016
Türkiye savrulacak ülke mi?
1350 Okunma.
22 Haziran 2016
Bebeler
1364 Okunma.
21 Haziran 2016
Olmadı böyle
1668 Okunma.
20 Haziran 2016
Çoban Sülo ve Sülolar
1580 Okunma.
17 Haziran 2016
Kavramlar ve Kurumlar KHK ile nasıl yönetilir?
1669 Okunma.
16 Haziran 2016
Şaştım kaldım
1472 Okunma.
15 Haziran 2016
"Yaşasın Cumhuriyet" demek yetmiyor yaşatmalıyız
1266 Okunma.
13 Haziran 2016
Güç ve kuvvetlerin tek noktada ki riski
1752 Okunma.
13 Haziran 2016
İçimizde ki firavun
1493 Okunma.
10 Haziran 2016
Devletle oyun olmaz
1226 Okunma.
09 Haziran 2016
Feriştahı gelse bizi durduramaz!
1985 Okunma.
08 Haziran 2016
Kalem Susunca
1541 Okunma.
07 Haziran 2016
Dış Politika ve Türkiye gerçeği
1605 Okunma.
06 Haziran 2016
Alman Faşizmi
1824 Okunma.
03 Haziran 2016
Dönme dolapta siyaset
1606 Okunma.
02 Haziran 2016
Ermeni soykırımı ve emperyalizmin oyunları
1442 Okunma.
31 Mayıs 2016
Muhalefet olmadan demokrasi
1401 Okunma.
28 Mayıs 2016
Devrimcilik, Deniz Baykal ve Metin Lütfü Baydar
2244 Okunma.
27 Mayıs 2016
Sivilleştirilmeyen demokrasi ve başkanlık
1435 Okunma.
26 Mayıs 2016
Anayasayı bilmek mi, bilmemezlik mi?
1490 Okunma.
25 Mayıs 2016
Bir dönem kapanmadı
1750 Okunma.
21 Mayıs 2016
Türkiye meselesi mecliste çözülür
1745 Okunma.
20 Mayıs 2016
Bugün Cumhuriyetin günü
1395 Okunma.
19 Mayıs 2016
Güneşin Doğuşudur 19 Mayıs
1574 Okunma.
18 Mayıs 2016
Dokunulmazlık aba altında sopa
1455 Okunma.
17 Mayıs 2016
Parlamento yok sayılırsa, yol partili devlete gider!
1695 Okunma.
15 Mayıs 2016
Siyasete yön vermek(2)
1610 Okunma.
13 Mayıs 2016
Siyasete yön vermek (1)
1856 Okunma.
11 Mayıs 2016
Yolun sonu görülüyor
1822 Okunma.
08 Mayıs 2016
Ayağınıza turap olsak azdır
1560 Okunma.
05 Mayıs 2016
Lobi olmanın önemi
1459 Okunma.
04 Mayıs 2016
Alevilikte din ve inanç anlayışı
1649 Okunma.
03 Mayıs 2016
Barışı Kucaklamak
1539 Okunma.
28 Nisan 2016
İsmail Kahraman kendini yok saymıştır
1576 Okunma.
27 Nisan 2016
Ermeni soykırımı ve emperyalizm
1417 Okunma.
26 Nisan 2016
Barış adı, toprağın anası
1662 Okunma.
25 Nisan 2016
Demokrasi ve gerekli olan CHP
1378 Okunma.
23 Nisan 2016
Türkiye’nin var oluş nedenidir 23 Nisan
1320 Okunma.
22 Nisan 2016
Orta oyun bunun adı
1405 Okunma.
21 Nisan 2016
Ortadoğu ceheneminde bir düş
1426 Okunma.
20 Nisan 2016
Legal ideolojilere hukuk sahip çıkmalıdır
1461 Okunma.
19 Nisan 2016
Son virajda ki Türkiye!
1307 Okunma.
18 Nisan 2016
Aydın’da ve bölgede iktidar olmak
1320 Okunma.
17 Nisan 2016
Aydın’da ve bölgede iktidar olmak
1435 Okunma.
15 Nisan 2016
Kuşadası ve Özlem Çerçioğlu
1491 Okunma.
15 Nisan 2016
Yenilenebilir enerjiler varken Erzurum niye?
1306 Okunma.
13 Nisan 2016
Kendimizi anlayalım sema hanım
1543 Okunma.
12 Nisan 2016
Maraş’taki direnişi anlamak adına
1674 Okunma.
11 Nisan 2016
Dil çirkinleşirse
1546 Okunma.
10 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre-2
1502 Okunma.
09 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre(3)
1344 Okunma.
08 Nisan 2016
Gelinen noktada yokuz
1351 Okunma.
06 Nisan 2016
Kendimize gelelim
1379 Okunma.
05 Nisan 2016
Dünya Savaşlarından Teröre(1)
1297 Okunma.
02 Nisan 2016
Aklımızı başımıza alalım
1461 Okunma.
01 Nisan 2016
Özlem Çerçioğlu başarır
1476 Okunma.
31 Mart 2016
Ağlamak yetmez söylemeliyiz
1274 Okunma.
29 Mart 2016
Yiğidim aşka ağlarsa
1309 Okunma.
28 Mart 2016
Terör nereye, böyle mi çözülür
1421 Okunma.
25 Mart 2016
Kuzuların çığlığı
1619 Okunma.
24 Mart 2016
Bal arıları
1389 Okunma.
23 Mart 2016
Bülent Tezcan der ki!
1495 Okunma.
21 Mart 2016
Demokratik ülkede yaşamak
1411 Okunma.
18 Mart 2016
Aydın’da yerele lider olmak
1352 Okunma.
17 Mart 2016
Biz bize ve korkusuzluğa yakınız
1373 Okunma.
16 Mart 2016
Doğan Demir uğurlar ola
1847 Okunma.
15 Mart 2016
Acılar nasır bağladı
1470 Okunma.
15 Mart 2016
Büyük Söze Sarılmak Gerek Başkan
1822 Okunma.
13 Mart 2016
Sevgili Can Berkin
1430 Okunma.
11 Mart 2016
Anaların oğulları
1691 Okunma.
09 Mart 2016
İnsan amaç din araçtır
1711 Okunma.
08 Mart 2016
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe atfen
1465 Okunma.
07 Mart 2016
Hilafet ve laiklik
1442 Okunma.
04 Mart 2016
Türkiye ve enflasyon
1401 Okunma.
03 Mart 2016
Acı ve sağlık kader mi?
1321 Okunma.
02 Mart 2016
Devlet, anayasa ile doğar ve yaşar
2015 Okunma.
29 Şubat 2016
Yanlışa direnmek gerek
1643 Okunma.
27 Şubat 2016
Sözde değil özde tüzük
1347 Okunma.
24 Şubat 2016
Atabay kamuyu neden önemsemiyor!
1323 Okunma.
23 Şubat 2016
Ahtı vefa
1635 Okunma.
22 Şubat 2016
Siyasetin ses verme zamanıdır
1316 Okunma.
20 Şubat 2016
Samimi değiller
1594 Okunma.
19 Şubat 2016
Birliğe çağrı
1276 Okunma.
18 Şubat 2016
ADÜ Aydın’ın sorumluluğunu hmeli(2)
1437 Okunma.
17 Şubat 2016
ADÜ Aydın’ın sorumluluğunu hmeli
1425 Okunma.
16 Şubat 2016
Savaşlar ekonomiyi yok ediyor
1324 Okunma.
15 Şubat 2016
Hızır oruçları
1435 Okunma.
15 Şubat 2016
Neler oluyor
1401 Okunma.
12 Şubat 2016
İnsan pazarlamak(2)
1412 Okunma.
11 Şubat 2016
İnsan pazarlamak
1465 Okunma.
09 Şubat 2016
Kuşak devrimi olacak ise tam zamanı
1565 Okunma.
08 Şubat 2016
Son Noktada Ahmet Deniz Atabay
2098 Okunma.
06 Şubat 2016
Atabay suskunluğunu bozdu
1517 Okunma.
04 Şubat 2016
Yerel yönetimlerde adalet
1475 Okunma.
03 Şubat 2016
Didim Belediye Başkanı nereden koşuyor!
2179 Okunma.
02 Şubat 2016
Didim’de sosyal demokrat başkan
1801 Okunma.
30 Ocak 2016
Anayasa evrensel değerdir
1387 Okunma.
29 Ocak 2016
Riyakat
2745 Okunma.
27 Ocak 2016
Hukuk zayıflarsa
1373 Okunma.
26 Ocak 2016
Türkiye Cenevre’ye gitmeli mi?
1356 Okunma.
25 Ocak 2016
Uğur Mumcu olmak
1534 Okunma.
24 Ocak 2016
Karne çocukların sevinci olsun
1435 Okunma.
22 Ocak 2016
Yol ve yola erkân
1504 Okunma.
21 Ocak 2016
Kurultay serin sularda terlemektir(2)
1642 Okunma.
20 Ocak 2016
Kurultay serin sularda terlemektir
1606 Okunma.
19 Ocak 2016
Basın Aydın’ın sesi olmalı
1584 Okunma.
18 Ocak 2016
Kurultay barışın ve değişimin aydınlığı olsun
1453 Okunma.
15 Ocak 2016
Birlikte yönetmek
1513 Okunma.
14 Ocak 2016
İlim irfan pazara düşerse
1497 Okunma.
13 Ocak 2016
Kurultaya giderken (5)
1496 Okunma.
11 Ocak 2016
Kardeşlik ve barış evrenseldir
1479 Okunma.
11 Ocak 2016
Kurultaya giderken(4)
1397 Okunma.
08 Ocak 2016
Kurultaya giderken(3)
1414 Okunma.
07 Ocak 2016
Kurultaya giderken (2)
1730 Okunma.
06 Ocak 2016
Kurultaya giderken
1407 Okunma.
06 Ocak 2016
İnsan yaşamında ekonomi ve basın
1405 Okunma.
04 Ocak 2016
Bu çocuk büyüyecek mi?
1447 Okunma.
01 Ocak 2016
Umuda yolculuk
1328 Okunma.
31 Aralık 2015
Yılbaşı yoldaşın olsun
1408 Okunma.
29 Aralık 2015
CHP Aydın ilde siyaset ve samimiyet
1648 Okunma.
28 Aralık 2015
Devlette Devamlılık Esastır
2101 Okunma.
26 Aralık 2015
İkinci Adam
1473 Okunma.
25 Aralık 2015
KUBİLAY
1508 Okunma.
24 Aralık 2015
Yaşamak ve Yaşatmak
1525 Okunma.
23 Aralık 2015
Büyük Söze Sarılmak Gerek Başkan
1575 Okunma.
22 Aralık 2015
Güçler Dengesi ve Aydın
1783 Okunma.
20 Aralık 2015
Maraş Katliamı insanlık suçudur
1402 Okunma.
19 Aralık 2015
Aydın’da Yerele Lider Olmak
1404 Okunma.
18 Aralık 2015
Terör Nereye, Böylemi Çözülür
1281 Okunma.
17 Aralık 2015
CHP Aydın Sırat Üstünde
1602 Okunma.
16 Aralık 2015
Nereye Gidiyoruz
1466 Okunma.
15 Aralık 2015
17 YAŞINDA OLMAK
2074 Okunma.
14 Aralık 2015
Ortadoğu Beddua Altında
1721 Okunma.
12 Aralık 2015
Durumu Kurtarmak Değil Düzeltmek Lazım
1478 Okunma.
11 Aralık 2015
Türkiye’nin var oluş nedeni
1511 Okunma.
10 Aralık 2015
LİDER OLMAK
1354 Okunma.
09 Aralık 2015
Onur’u Kırmasınlar
1444 Okunma.
08 Aralık 2015
Kuşadası’nda Siyasetin Yüzü
1511 Okunma.
07 Aralık 2015
Bir Başkanın Haykırışı
1413 Okunma.
05 Aralık 2015
Rusya ne yapmak istiyor
1640 Okunma.
04 Aralık 2015
DEMOKRASİ ve CHP
1430 Okunma.
03 Aralık 2015
Bu Gol Yenir mi?
1527 Okunma.
02 Aralık 2015
Rusya Neler Yapar?
1591 Okunma.
01 Aralık 2015
Bunları Neden Söylediniz?
1423 Okunma.
30 Kasım 2015
Barışı Kucaklamak
1556 Okunma.
28 Kasım 2015
Aydın’da Basın ve Klavyeci Silahşorlar
1841 Okunma.
27 Kasım 2015
İnançların Gölgesinde Kadın
1526 Okunma.
26 Kasım 2015
İktidar Olmak Senkronize Hükümet de
1508 Okunma.
25 Kasım 2015
Bayırbucak’ta Kızıltepe
1544 Okunma.
24 Kasım 2015
Öğretmenim Atamdır
1593 Okunma.
23 Kasım 2015
Çocuklar Üşümesin
1400 Okunma.
21 Kasım 2015
GÜÇLER DENGESİ
1587 Okunma.
20 Kasım 2015
Delegasyon Sistemi Ayrıştırır
1615 Okunma.
19 Kasım 2015
IŞİD Denilen Yüz Yılın Belası(3)
1701 Okunma.
18 Kasım 2015
Buna Parti İçi Demokrasi mi Diyorsunuz?
1813 Okunma.
14 Kasım 2015
Cumhuriyet ile yüzleşmek vazifedir
1502 Okunma.
14 Kasım 2015
Aleviler Kendilerini Korumalıymış
1340 Okunma.
12 Kasım 2015
Merkez Ölçekli Deprem
1479 Okunma.
11 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(6)
1589 Okunma.
10 Kasım 2015
10 Kasım Kaybedilen Karakterdir
1433 Okunma.
09 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilen Hükümetini Bekliyor(5)
1553 Okunma.
07 Kasım 2015
Türkiye Yönetilebilir Hükümetini Bekliyor(4)
1511 Okunma.
06 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(3)
1812 Okunma.
05 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir Hükümetini Bekliyor(2)
1389 Okunma.
04 Kasım 2015
Hoş Görünün Barış Dili
1493 Okunma.
03 Kasım 2015
Türkiye Yönetebilir İktidarını Bekliyor(1)
1892 Okunma.
02 Kasım 2015
ÖZGÜRLÜK MAVİLİKTİR
1332 Okunma.
31 Ekim 2015
HOŞ GÖRÜNÜN BARIŞ DİLİ
2017 Okunma.
31 Ekim 2015
Ayrışan Türkiye'den Bir Olmaya 1 Kasım’a Yol Almaya
1507 Okunma.
30 Ekim 2015
ELDE KALAN CUMHURİYET BİZİMDİR
1429 Okunma.
30 Ekim 2015
TÜRKİYE KAYYUM ALTINDA
1453 Okunma.
28 Ekim 2015
Türkiye Yeni Bir Dil Bekliyor
1743 Okunma.
27 Ekim 2015
Sistemi Değiştirmek Sizin İşiniz İdi Sayın Arınç!
1579 Okunma.
27 Ekim 2015
Bu Yolu Karartma Bülent Arınç
1510 Okunma.
24 Ekim 2015
Umutların Yeşerdiği Yerdeyiz
1630 Okunma.
23 Ekim 2015
İslami Siyaset ve Sentez
1410 Okunma.
22 Ekim 2015
CHP ve GÜÇ BİRLİĞİ
1488 Okunma.
21 Ekim 2015
Kendine “HUKUK” Bireye Suç
1485 Okunma.
20 Ekim 2015
Seçimi Okumak Sonucu Belirleme İradesini Yazmak
1598 Okunma.
19 Ekim 2015
Merkel, Mülteci ve Avrupa Birliği
2034 Okunma.
18 Ekim 2015
Kavramların Özerkliği, Kurumların Dinamiği
1406 Okunma.
17 Ekim 2015
IŞİD Neden Sterilize Edilmiyor
1551 Okunma.
15 Ekim 2015
NEREYE TIRMANIYORUZ?
1605 Okunma.
14 Ekim 2015
Vicdanlar Konuşuyor, Akıllar Tutuluyor
1644 Okunma.
13 Ekim 2015
Devletin Bekasında Büyük Oynamak
1265 Okunma.
11 Ekim 2015
MUHARREM AYI
1499 Okunma.
09 Ekim 2015
Aydın’ın Mallarının Alınışı Kader mi?
1529 Okunma.
08 Ekim 2015
SİYASİ BAŞARI
1634 Okunma.
06 Ekim 2015
Rusya ve Amerika “Emperyalizm Haddini Bilecek”2
1675 Okunma.
04 Ekim 2015
Rusya ve İran;”Emperyalizm Haddini Bilecek”1
1586 Okunma.
03 Ekim 2015
İnsanı Harmana Çevirip Eze Eze Öldürmek
1545 Okunma.
02 Ekim 2015
Sistemin Holiganları
1720 Okunma.
01 Ekim 2015
Ortadoğuda Roller Değişiyor
1613 Okunma.
29 Eylül 2015
AZİZ HOCAM NESİN
1753 Okunma.
27 Eylül 2015
Bu Yaptığınız Millete Zuldür!
1911 Okunma.
25 Eylül 2015
SİYASİ BAŞARI
1405 Okunma.
23 Eylül 2015
Dünya Savaşlarından Teröre-3
1552 Okunma.
21 Eylül 2015
Dünya Savaşlarından Teröre-2
1698 Okunma.
20 Eylül 2015
Siyasal Zeminde Örgütsel Boyut ve Akademik Yapılanma
1940 Okunma.
19 Eylül 2015
DÜNYAYI YÖNETMEK
1668 Okunma.
18 Eylül 2015
BİR YAZARIN GÜNLÜĞÜ
1459 Okunma.
16 Eylül 2015
GENÇLİK KOLLARI
1640 Okunma.
15 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz-3
1658 Okunma.
14 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz-2
1564 Okunma.
12 Eylül 2015
Anarşiye Nereden Bakıyorsunuz
1779 Okunma.
12 Eylül 2015
Geçmişi Anmak Geleceğe Işık Tutmak
1632 Okunma.
11 Eylül 2015
HOŞ GÖRÜ
1655 Okunma.
09 Eylül 2015
Ülkemizin ve Milletimizin Bekası
1617 Okunma.
07 Eylül 2015
Muktedirlerin Çöküsü, Kandırılan Zihniyetler
1576 Okunma.
06 Eylül 2015
AKP PARELEL DEVLETE KARŞI
1642 Okunma.
04 Eylül 2015
MUHALFET OLMAK
1707 Okunma.
03 Eylül 2015
ALEVİLİKTE DİN VE İNANÇ ANLAYIŞI
1709 Okunma.
02 Eylül 2015
ONURLU DEVLET DURUŞU
1705 Okunma.
01 Eylül 2015
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
1485 Okunma.
28 Ağustos 2015
DENKLEMİ ÇÖZMEK
1635 Okunma.
27 Ağustos 2015
BARIŞ OLMALI ADI
1646 Okunma.
26 Ağustos 2015
ALEVİLER TAŞIYICILIĞA SON DİYOR
1727 Okunma.
23 Ağustos 2015
GAZETE ve HABERCİLİK
1767 Okunma.
21 Ağustos 2015
DEVRİMLERİMİZ VE İSLAMİ SİYASET
1646 Okunma.
19 Ağustos 2015
SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK
1581 Okunma.
18 Ağustos 2015
GÜÇ KİRLİLİĞİ
1680 Okunma.
15 Ağustos 2015
FARKLILIKLAR ZENGİNLİKTİR
1690 Okunma.
14 Ağustos 2015
TÜRKİYE’DE SİYASETİ OKUMAK
1637 Okunma.
10 Ağustos 2015
BEZ BEBEK
1794 Okunma.
26 Temmuz 2015
SİZ DEĞİL MİYDİNİZ?
1897 Okunma.
20 Temmuz 2015
BUNUN ADI IŞİD İSE
1781 Okunma.
17 Temmuz 2015
BAYRAMI YAŞAMAK
1654 Okunma.
15 Temmuz 2015
Oruç Tutmuyorsan Linç Edilirsin
1457 Okunma.
08 Temmuz 2015
DOĞAN DEMİR, İÇİMİZDE Kİ HINZIR PAŞA
2153 Okunma.
05 Temmuz 2015
Didim Cem Evi Genel Kurulu Alevilerin Sınavıdır
2014 Okunma.
30 Haziran 2015
Güney ve Kuzey Irak'taki Cehennem
1616 Okunma.
23 Haziran 2015
KAN ÇİÇEKLERİ
1951 Okunma.
19 Haziran 2015
Buharlaşan Devlet
1760 Okunma.
17 Haziran 2015
PARLAMENTER SİSTEM
1707 Okunma.
16 Haziran 2015
Kral Çıplak Kalırsa
1733 Okunma.
15 Haziran 2015
ÜFÜRÜN DÜŞSÜNLER
1551 Okunma.
11 Haziran 2015
Sür Restorasyon
1727 Okunma.
09 Haziran 2015
Bugün Dünden İyidir
1865 Okunma.
08 Haziran 2015
Bunun adı halk ne derse o
1833 Okunma.
04 Haziran 2015
EL İNSAF
1652 Okunma.
25 Mayıs 2015
Devletin Parası Çerez Parası
1744 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 Mayıs Kalpaklı Devrim
2114 Okunma.
14 Mayıs 2015
Üstünlerin üstünlüğü akreditasyon
1501 Okunma.
13 Mayıs 2015
CHP Neleri Önerdi? AKP Neleri Reddetti?
1861 Okunma.
07 Mayıs 2015
On İki Yıldır Bu Ekonomiyi Siz Yönettiniz!
1717 Okunma.
04 Mayıs 2015
Helal Etmiyor Bu Millet Size
2163 Okunma.
01 Mayıs 2015
Aleviler katlediliyor!
2298 Okunma.
30 Nisan 2015
CHP Aydın Aday Adayları ve İl Başkanı Hikmet Saatçi
2543 Okunma.
25 Nisan 2015
Muhtar Amca Bilirse En İyisini Yapar
2041 Okunma.
23 Nisan 2015
23 Nısan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır
1546 Okunma.
19 Nisan 2015
Son Yüz Yılın Kaderini Değiştirecek Seçim Bildirgesi
1893 Okunma.
13 Nisan 2015
Ölmek Barış Değildir
1838 Okunma.
10 Nisan 2015
Doğa Ana Kızarsa Hiroşima Kaç Yazar
1971 Okunma.
07 Nisan 2015
Cumhuriyet ve Demokrasi
1717 Okunma.
04 Nisan 2015
Türkiye’de Neler Oluyor!
1823 Okunma.
01 Nisan 2015
Türkiye Eşiğin Neresinde?
1642 Okunma.
09 Mart 2015
AYDIN'IN DEĞERLERİ ve TOPRAKLARI YAĞMALANIYOR
2469 Okunma.
02 Mart 2015
DEVRİMLERİMİZ
2206 Okunma.
25 Şubat 2015
Sevgi, CHP ve Güç Birliği
1857 Okunma.
16 Şubat 2015
Özgecan Sevgili Kız Kardeşim...
1774 Okunma.
12 Şubat 2015
Ermeni oyunu nereye kadar?
1733 Okunma.
05 Şubat 2015
GÜÇ KİRLİLİĞİ...
1741 Okunma.
03 Şubat 2015
Kapılar Böyle Kalsın...
1759 Okunma.
30 Ocak 2015
Cumhurbaşkanı Aleviliği Konuşursa!
1937 Okunma.
29 Ocak 2015
Aydın'ın Malları ''Aydınlının Alın teridir''
1964 Okunma.
25 Ocak 2015
Şevket Bedir diye bir sevgili kardeş...
1941 Okunma.
22 Ocak 2015
Özgürleşen Toplum Sesinin, Siyasetteki Gücü
1810 Okunma.
16 Ocak 2015
BENDEN SANA ÜSTAD
1949 Okunma.
12 Ocak 2015
Bir Sabah Uyandık, Baktık Dil Yok Olmuş
2166 Okunma.
11 Ocak 2015
Duymuyorsan Duyurayım Sayın Vekil!
2016 Okunma.
10 Ocak 2015
BABIALİ
2314 Okunma.
08 Ocak 2015
ŞEPER'E SU VERELİM
1941 Okunma.
05 Ocak 2015
Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz!
2773 Okunma.
02 Ocak 2015
2014 DİYE BİR YIL ESTİ GEÇTİ
1967 Okunma.
01 Ocak 2015
ANAYASA ASIL OLANDIR
3684 Okunma.
23 Aralık 2014
MAHKUM OLAN TÜRKİYEDİR
2173 Okunma.
16 Aralık 2014
Özgürlükler Darbe Kaldırmaz
3561 Okunma.
04 Aralık 2014
CANLAR ALEVİ CANLAR
2488 Okunma.
28 Kasım 2014
Muhteva Analizi
2363 Okunma.
22 Kasım 2014
24 Kasım Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini Kabul Ettiği Gündür…
4101 Okunma.
20 Kasım 2014
Zeytin de sever..
2026 Okunma.
16 Kasım 2014
Siyasette Emek Hırsızlığı
2163 Okunma.
14 Kasım 2014
Selam Olsun AKP’ye Gönül Verenlere…
2735 Okunma.
10 Kasım 2014
On Kasım Güneşin Battığı Gündür…
3129 Okunma.
07 Kasım 2014
Görmeyen Gözleri Değil, Konuşamayan Dilleri Çözmek İçin
1924 Okunma.
01 Kasım 2014
Cumhuriyet Ulus Devlet Olmaktır
1999 Okunma.
26 Ekim 2014
Vatan Kan Gölü, Güldürmeyin İnsanı
2127 Okunma.
24 Ekim 2014
Ortadoğu Cehenneminde Yüzen Gemi "TÜRKİYE"
1917 Okunma.
15 Ekim 2014
Bir Sonraki Hamle Nereye?
2626 Okunma.
08 Ekim 2014
Kobali'de Katledilen Aşağılanan İnsandır
2153 Okunma.
03 Ekim 2014
CHP’yi Aydın'da Tanımlamak
3355 Okunma.
01 Ekim 2014
İNSAN ve AKIL
1917 Okunma.
27 Eylül 2014
Ya Onlarda Geri Dönerse!!..
2717 Okunma.
21 Eylül 2014
Size Yakışmadı Bekir Coşkun!
2067 Okunma.
19 Eylül 2014
ZORUNLU DİN DERSLERİ
1842 Okunma.
12 Eylül 2014
12 Eylül ve Darağacı
2103 Okunma.
12 Eylül 2014
12 Eylül ve Darağacı
2387 Okunma.
02 Eylül 2014
BASIN VE İLAN KURUMU...
2160 Okunma.
30 Ağustos 2014
30 Ağustos ve Aydın'ın Malı Aydın'ındır...
2262 Okunma.
24 Ağustos 2014
Yeni Türkiye ve Kaybolan Cumhuriyet Değerleri
2830 Okunma.
19 Ağustos 2014
Kurultay ve Kemal Kılıçdaroğlu...
1901 Okunma.
16 Ağustos 2014
Kerbela'da İmam Hüseyin… Zeytinköy'de Alevi Mezar Taşları...
3026 Okunma.
14 Ağustos 2014
Sağduyu CHP... Biraz Sağduyu CHP'liler...
1894 Okunma.
13 Ağustos 2014
SEÇİMDEN KARELER...
2019 Okunma.
08 Ağustos 2014
MARKA KIRILIRSA?...
2041 Okunma.
07 Ağustos 2014
DİNDARLIK MI? DİNCİLİK Mİ?
2289 Okunma.
04 Ağustos 2014
Samimiyetsiz Arınç
2126 Okunma.
01 Ağustos 2014
Taypelere Meşruiyet Kazandırmaktır Bunun Adı...
1989 Okunma.
27 Temmuz 2014
Gel de Yazma...
2097 Okunma.
25 Temmuz 2014
Gel de Yazma...
2319 Okunma.
22 Temmuz 2014
Gazetecilik Uzun İnce Bir Yolda...
1908 Okunma.
19 Temmuz 2014
Müslümanız Hani Neredeyiz!
1997 Okunma.
18 Temmuz 2014
Müslüman Kim?
2136 Okunma.
17 Temmuz 2014
TC'ne Cumhurbaşkanı Seçmek Vebal İster...
1655 Okunma.
16 Temmuz 2014
Yürekler Ağlıyor mu? Ağlıyor mu?
2015 Okunma.
12 Temmuz 2014
Türkiye ve CHP Kuşak Devrimini Yapmalı...
1986 Okunma.
07 Temmuz 2014
Din Medeniyettir…
2819 Okunma.
28 Haziran 2014
RAMAZAN AYI...
2110 Okunma.
26 Haziran 2014
Sahipsizlik ve Ülkenin Çobanı
2134 Okunma.
15 Haziran 2014
NASIL BİRİ...
2421 Okunma.
13 Haziran 2014
Cumnuriyet
2256 Okunma.
Haber Yazılımı